Langerud barnehage kan få nytt liv i nye lokaler på Skullerud

Langerud barnehage foreslås flyttet til et nytt boligkvartal på Skullerud fra høsten 2019. Mandag 18. februar behandles saken i Østensjø bydelsutvalg.