Lokalpolitikerne vil stoppe nedleggelse av barnehager i Østensjø bydel - splitter ny barnehage på Skullerud kan bli stående tom

Torsdag 12. desember skal Østensjø bydelsutvalg vedta bydelsbudsjettet for 2020, der bydelsdirektøren har foreslått å nedlegge flere små barnehager for å samle dem i én stor barnehage på Skullerud.