Nordstrand kirke vil slå sammen to barnehager i et nybygg, mens Gravferdsetaten helst ser at barna flyttes vekk fra kirkegården

Nordstrand kirke vil bygge ny og større barnehage ved kirkebakken, så de kan ha store og små samlet på ett sted. Gravferdsetaten mener lekende barn og sørgende pårørende er en uheldig kombinasjon.