Generalmajor Kristin Lund (61) fra Bekkelaget har gått av som sjef i FN. Nå gleder hun seg til å gjøre ting spontant. – På det meste har 17 tungt uniformerte personer passet på meg

Etter over 40 år i Forsvaret har Kristin Lund takket av som sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten. Lund har gått foran som den første kvinnelige soldat i flere store stillinger og ble nylig dekorert med utmerkelsen "Kommandør av St. Olavs Orden".