Ruster opp til eldrebølgen – vil bygge «seniorlandsby» på Bekkelaget

Det kan bli 200 nye omsorgs- og seniorboliger på Bekkelaget, hvis Oslo kommune støtter utbyggernes planer.