Onsdag er det felles beredskapsøvelse i Oslo sør

DØR TIL DØR: Representanter for kommunen, Røde Kors, Sanitetskvinnene og sivilforsvaret vil i denne type uniformering gå fra dør til dør i distriktet vårt onsdag 12. juni fra klokken 17-19.

DØR TIL DØR: Representanter for kommunen, Røde Kors, Sanitetskvinnene og sivilforsvaret vil i denne type uniformering gå fra dør til dør i distriktet vårt onsdag 12. juni fra klokken 17-19. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Onsdag 12. juni skal bydelene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand ha felles beredskapsøvelse for å kartlegge rutiner for evakuering av befolkningen hvis noe alvorlig skulle oppstå.

DEL

OSLO SØR: Det er Oslo kommune ved Beredskapsetaten som øver sammen med bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. I tillegg deltar Oslo Røde Kors, Oslo Omsorgsberedskapsgruppe (Norske Sanitetskvinners forening) og Sivilforsvaret.

Beredskapsøvelsen gjennomføres onsdag 12. juni fra klokken 17-19.

- Øvelsen skal kartlegge om bydelene klarer å evakuere befolkningen i bydelene hvis noe skulle skje, opplyser bydelene i en felles pressemelding.

Øvelsen skal også gi et innblikk i hvilke utfordringer et slikt tiltak møter, hvordan samarbeidet mellom frivilligheten og bydelene fungerer og hva slags informasjonsbehov befolkningen har.

Skal gå fra dør til dør

De lokale bydelsdirektørene samarbeider tett om øvelsen, som går ut på at representanter for de frivillige organisasjonene går fra dør til dør i utvalgte områder i de tre bydelene. De skal stille noen enkle spørsmål om folk har steder å dra til i en krisesituasjon, eller om de trenger hjelp til både å flytte på seg og et sted å dra til.

- Dette er en øvelse i å koordinere samarbeid mellom frivillige instanser og bydelene, og vi får en oversikt over hvor mange som kan klare seg selv og hvor mange som trenger hjelp fra det offentlige, forteller bydelsdirektør i Søndre Nordstrand, Monica Nordmoen.

Saken fortsetter etter bildet

SAMARBEIDER: Bydelsdirektørene Tove Stien (Østensjø), Tore M. Andresen (Nordstrand) og Monica Nordmoen (Søndre Nordstrand) synes det er nyttig å ha en felles beredskapsøvelse i distriktet.

SAMARBEIDER: Bydelsdirektørene Tove Stien (Østensjø), Tore M. Andresen (Nordstrand) og Monica Nordmoen (Søndre Nordstrand) synes det er nyttig å ha en felles beredskapsøvelse i distriktet. Foto:

Varsler via SMS

De som bor i områdene som blir berørt, vil ifølge pressemeldingen få en SMS om øvelsen samme dag. Alle som får SMS vil ikke nødvendigvis få besøk, det avhenger av hvor mange de frivillige rekker å besøke i det oppsatte tidsrommet.

- Oslo skal være en trygg by å bo i for alle. Kommunen har ansvar for befolkningens sikkerhet og trygghet, og da er det viktig at vi både har øvelse og oversikt, sier Nordstrands bydelsdirektør Tore M. Andresen.

Øvelsen skal gi Oslo kommune kunnskap om hvor lang tid det tar å dekke et område ved at frivillige går fra dør til dør, og resultatene fra kartleggingsarbeidet vil ifølge kommunen være nyttig ikke bare for bydelene, men for hele hovedstadens beredskap.

- Det er nyttig for oss i bydelene syd i byen å øve sammen. Vi har et etablert samarbeid allerede, og nå kan vi lære av hverandre. Når alle tre er med på samme øvelse får vi et felles erfaringsgrunnlag å jobbe videre med, sier Østensjøs bydelsdirektør Tove Stien.

Artikkeltags