Planene for Bergkrystallen Torg er vedtatt - her kan det komme 70 boliger og barnehage

Det har vært en lang prosess med mange hindre i veien, men nå har bystyret avgitt sitt vedtak om byggeplanene ved Bergkrystallen T-banestasjon.