På dette biblioteket har de ekstra fokus på eldre og demente

Av

På Deichman Oppsal er det nå igangsatt et pilotprosjekt for alders- og demensvennlige bibliotek.