Nytt boligtun for rusavhengige er klart til innflytting i Ljabruveien

Mandag 4. mars åpnet Oslo kommune dørene til et helt nytt boligkonsept for rusavhengige som har alvorlige og langvarige helse- og adferdsproblemer.