BOGERUD: Bydel Østensjø har satt av 1,2 millioner kroner til å lage en aktivitetspark på Bogerud, i tillegg til at de har fått støtte av Sparebankstiftelsen til formålet.

Det har tatt tid å få avklart hvor på Bogerud aktivitetsparken skal ligge, men nå er det bestemt.

LES OGSÅ: Må flytte planlagt aktivitetspark

Området de først utpekte øverst i Paal Bergs vei utgikk, fordi det viste seg å ligge innenfor Østensjøområdet miljøpark. Nå har de landet på en tomt rett på den andre siden av Paal Bergs vei, opp mot General Ruges vei.

- Aktivitetsparken skal ligge på hver side av gangveien mellom disse to veiene. Ved siden av barnehagen, opplyser Ellen Kjeld Johnsen, bydelens nyansatte kommnikasjonsrådgiver.

Bydelen får inn anbud på aktivitetsparken i disse dager, så det er foreløpig ikke satt noen dato for når arbeidet kan påbegynnes.

Målet med parken er ifølge bydelen å skape en åpen og lett tilgjengelig treningspark med enkle apparater for alle generasjoner, og som samtidig kan være en trygg og hyggelig møteplass for beboerne i området.

LES OGSÅ:

Vil legge Østensjøbanen i tunnel

Se video av Østmarka-ulvene

Her vil de ha nye bommer

Barnehagen rives for å gjenoppstå

Nok barnehager på Bogerud

Bølergutter roses av politiet etter granatfunn

Gir deg 40 turforslag i Oslo