Plan- og bygningsetaten vil stoppe Obos-prosjekt i Rustadgrenda

Obos vil bygge tre boligblokker på opptil ni etasjer i Rustadgrenda 2 på Bogerud. Plan- og bygningsetaten mener prosjektet er altfor stort og vil derfor stoppe hele prosjektet.