Sterkt imot riving av låven

Av

Et enstemmig Østensjø bydelsutvalg (BU) støtter Byantikvaren i at låven på Bøler gård må bevares for fremtiden, og ikke rives til fordel for boliger.