Boligsalget økte i 2019 og igangsettingen av nye boligprosjekter har gått ned