Vann- og avløpsetaten: – Eldre ledningsnett skaper en utfordrende situasjon på Nordstrand

Flere områder rundt Ekeberg utredes nå for å finne gode overvannsløsninger. - Eldre ledningsnett skaper en utfordrende situasjon på Nordstrand, bekrefter Vann- og avløpsetaten.