Dette må du vite om de nye bomstasjonene

1. juni trer det nye bompengesystemet i kraft og du får 83 bomstasjoner og tre bomringer å forholde deg til i Oslo.