Hybelhus ved T-banen på Brattlikollen kan bli erstattet av boligblokk

I Sandstuveien 41 på Brattlikollen foreslås det nå å erstatte en flermannsbolig med en boligblokk på fire etasjer.