Nå skal lokalpolitikerne på Nordstrand si sin mening om hybelhusets fremtid

Bydelsdirektøren på Nordstrand synes utbygger av Sandstuveien 41 kan bekoste et nytt torg på Brattlikollen.