BRYN: Lei av å sitte i kø? Nå er det lys i tunnelen for alle som utålmodig venter på gjenåpning av Brynstunnelen.

- Fra tirsdag 2. mai vil Brynstunnelen være helåpen for trafikk i rushtiden fra mandag til fredag, opplyser Hilde Ulvik, prosjektleder for tunnelrehabiliteringen til Statens vegvesen.

Før det vil de trenge en til to helgestenginger for å rydde opp der trafikken i dag bytter retning på begge sider av tunnelen.

- Vi er stort sett ferdig nå, det gjenstår elektrotekniske arbeider med lys og ventilasjon, i tillegg til asfaltering og veimerking, men det er ingen stor usikkerhet knyttet til sluttføringen nå, sier Ulvik til Nordstrands Blad.

Det gjenstår også litt jobb med det tekniske bygget på tunneltaket, der Østensjøveien også går.

De oransje "plastpakkene" ved siden av det tekniske bygget er isolasjon som det skal bygges en hvelving med, før det skal dekkes av jord.

(Saken fortsetter etter bildet - se flere bilder nederst i saken)

 

LES OGSÅ:

Endelig dobbeltspor på hele Ekebergbanen

Lover gjenåpning av Jomfrubråten stasjon

Åpnet nordens største klatresenter

- Har gått greit

Før Brynstunnelen ble stengt viste tall at det kjørte 70.000 biler gjennom tunnelen i døgnet. Det ble spådd bilkø og kaos før rehabiliteringen startet, men Statens vegvesen synes at prosjektet alt i alt har gått rimelig bra.

- Det har vært vanskelig og omfattende siden den er så gammel, men vi har hatt et godt samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter. Vi synes dette har gått greit, selv om det har vært en stor belastning for de som har stått mye i kø, sier Ulvik.

Bryn er et område der det stadig skjer trafikkuhell, men det skal ikke ha vært noen økning mens tunnelrehabiliteringen har pågått.

- Vi har hatt et par hendelser der folk har kjørt inn i betongblokkene ved sperringene. Det var også en ulykke oppå broen, men den hadde ikke noe med anleggsarbeidene å gjøre, sier Ulvik.

LES OGSÅ:

Har åpnet nordens største klatresenter

Bedre hverdag for Oslos kollektivreisende

Halvert kapasitet

Brynstunnelen er en av Oslo eldste tunneler og kapasiteten har vært halvert siden rehabiliteringen startet opp i februar 2016.

Først var det sørgående tunnelløpet stengt for rehabilitering, og all trafikk gikk i det nordgående løpet.

LES OGSÅ: Snart kan du kjøre i det nyrehabiliterte tunnelløpet

Nå er det nordgående løp som er stengt og er i sluttfasen av rehabiliteringen.

Se faktaboksen nederst i saken for hvilke arbeider som er utført/utføres.

I Østensjøveien oppå tunnelen har det også pågått arbeider og i perioder vært ett kjørefelt, manuell dirigering og skiftende gang- og sykkelruter.

Men selv om Brynstunnelen nå snart er ferdig, er ikke tunnelrehabiliteringen i distriktet vårt over.

LES OGSÅ:

Etterforsker dødsulykken på Mosseveien

Fortsatt langt frem for Manglerudtunnelen

To nye tunneler står for tur

Det blir kun en liten pause fra Statens vegvesen avslutter ved Brynstunnelen til de starter opp med rehabilitering av Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen.

- Vi har en god nyhet og det er at vi klarer å skåne mye av rushtrafikken ved å kun stenge disse tunnelene i helger og på natten frem til fellesferien, sier Ulvik.

Svartdalstunnelen og Ekebergtunnelen er vesentlig nyere enn Brynstunnelen, og rehabiliteringen blir derfor enklere.

- Vi begynner 10. juni, med nattstenginger frem til fellesferien, opplyser Ulvik.

Svartdalstunnelens østgående løp stenges helt fra sentrum mot Ryen fra uke 27-32 og får omkjøring via Helsfyr og Tvetenveien.

Ekebergtunnelen fra sentrum til Lodalen/Kværnerdalen får toveistrafikk i ett løp fra uke 28-30.

Sommeren 2018 skal vestgående løp fra Ryen via Lodalen mot sentrum oppgraderes. Det vil være helstengt på sommeren, og nattarbeider resten av rehabiliteringsperioden frem til sommeren 2019.

Det er totalt ti oslotunneler som rehabiliteres i en fireårsperiode, for å tilfredstille nye sikkerhetskrav.

Når det gjelder de andre oslotunnelene er Smedstadtunnelen allerede ferdig, det pågår arbeider med Tåsentunnelen og Granfosstunnelen, mens rehabilitering av Festningstunnelen og Vålerengatunnelen starter i 2018.

LES OGSÅ TIDLIGERE SAKER OM BRYNSTUNNELEN:

Stenger E6 for å bytte tunnelløp

Flere kjører Ytre Ringvei/Hellerudveien

Én god grunn til at kaoset uteble da Brynstunnelen stengte første gang

Fin flyt gjennom Brynstunnelen - hold deg på E6!

Snart stenger Brynstunnelen