Trafikkulykke på Ring 3 ved Bryn - påkjørsel bakfra