Neste vår blir busslinje 74 helelektrisk

BUSS 74: Denne busslinjen som kjører fra Mortensrud gjennom Bydel Nordstrand og til Vika, vil før sommeren 2019 få til sammen 12 elektriske busser. Linjen blir da helelektrisk.

BUSS 74: Denne busslinjen som kjører fra Mortensrud gjennom Bydel Nordstrand og til Vika, vil før sommeren 2019 få til sammen 12 elektriske busser. Linjen blir da helelektrisk. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

10 nye elbusser skal settes inn på linje 74 i 2019. Det betyr at alle 74-bussene blir elektriske.

DEL

MORTENSRUD-VIKA: Det var før jul i fjor at de første elektriske bussene ble satt i drift i hovedstaden, som et toårig pilotprosjekt med seks elbusser på linje 31, 60 og 74.

Neste år skal 70 nye batterielektriske busser fases inn i drift i Oslo. Det innebærer at totalt 13 bussruter i hovedstaden får elbusser neste år.

– Elbusser er et skikkelig kinderegg for byen. Når vi får på plass 70 nye elbusser vil det bidra til renere luft, mindre støy, og ikke minst en enda mer behagelig reise, Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Linje 74

Unibuss skal sette i drift 40 av de nye elbussene. 30 av disse blir elektriske leddbusser som skal kjøre på linje 20, 21, 28, 34, 37 og 54 i indre by i Oslo.

I tillegg setter de inn ytterligere ti elbusser på linje 74. På denne linjen kjører det i dag to elektriske busser i pilotdrift. Med tilsammen 12 elbusser på linjen fra neste vår blir den dermed helelektrisk.

Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss, anslår at de nye elbussene settes i drift på linje 74 på vårparten neste år.

- Før sommeren 2019 vil jeg tro at den blir helelektrisk. Vi er i sluttforhandlinger med bussleverandører, forteller Østby.

Linje 74 vil altså fra våren få 12 elektriske solobusser (ikke leddbusser) som er 12 meter lange.

Bussene skal fortsatt lades ved hjelp av pantograf, såkalt underveislading, på endeholdeplassene på Mortensrud og i Vika.

Linjen har en trasé på rundt 15 km hver vei. Bussene skal hurtiglades i hver ende av traseen.

LES OGSÅ: Nå har elbussene inntatt nabolaget

Høster gode erfaringer

- Betyr utvidelsen av elbussflåten at pilotprosjektet har gått bra?

- Det er jo gode erfaringer som gjør at man velger å utvide. Vi høster erfaringer fortløpende med elbussene og lærer hver dag. Dette er et prøveprosjekt og hensikten er å lære, sier Ina Helen Østby.

Hun understreker at utvidelsen er et resultat av en samlet politisk front i Oslo som ønsker en slik satsing.

- Det har ført til at Ruter har fått ekstrabevilgninger slik at vi får til dette, sier Østby. Hun legger til at Unibuss har vært ivrige på å være med på satsingen.

- Men vi hadde ikke gjort det hvis teknologien ikke hadde vært moden for det, sier Østby.

LES OGSÅ: Snart kommer elbussene til Nordstrand

Andre busslinjer

I tillegg til de ovennevnte busslinjene vil Norgesbuss sette inn ti elbusser på linje 33, 60, 62, 63 og 66 våren 2019.

På linje 60 mellom Vippetangen og Tonsenhagen kjører det to elbusser i pilot fra før. Denne linjen blir i likhet med linje 74 helelektrisk.

Linje 31, som har Norges mest trafikkerte busslinje med 50.000 passasjerer per dag, har i dag to elektriske leddbusser som kjører mellom Grorud og Snarøya. I løpet av våren neste år kommer det etter planen 20 nye elektriske leddbusser på denne linjen.

LES OGSÅ: Slik blir din reisehverdag fra 8. april

850 millioner

Kostnadsrammen på å sette inn 70 elbusser med tilhørende infrastruktur er på inntil 850 millioner kroner i perioden 2019-2029. I denne summen ligger merkostnad for anskaffelse og drift av elbuss, infrastruktur til lading og strøm, i tillegg til omstillingskostnader knyttet til at ny teknologi tas i bruk.

Omlegging til utslippsfrie løsninger koster foreløpig mer fordi elbussene er dyrere å kjøpe inn, men dette er et kostnadsbildet i endring med stadig ny teknologi på markedet.

I rapporten «utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Akershus» har Ruter beregnet at spesialtransporten kan bli utslippsfri i 2022, båtene i 2024 og hele bussflåten i 2028.

LES OGSÅ: Ruter endrer avgangstider etter klager

Elbussrevolusjon

Ifølge samferdselsbyråd Lan Marie Berg er det omtrent 1000 elbusser i Europa.

- Med dette vil Oslo ha en betydelig andel elbusser sammenlignet med andre europeiske byer. Oslo får Nordens største flåte med elektriske leddbusser, sier hun og legger til at Oslo med dette går foran i elbussrevolusjonen.

- Med 70 nye elbusser tar vi et viktig steg på veien mot en utslippsfri kollektivtransport. I løpet av de neste ti årene er målet at kollektivtransporten i hovedstadsområdet skal være utslippsfri. I fjor ga jeg Ruter i oppdrag å utrede hvordan og når denne innfasingen kan gjøres. Det innebærer en omlegging av alle busser, båter og spesialtransport, sier byråden.

Les flere saker om kollektivtrafikk på noblad.no

Artikkeltags