Full forvirring rundt Ruters ruteomlegging

Det er noen midlertidige og noen permanente endringer i Ruters tilbud fra denne uken, noe som har skapt forvirring blant leserne.