Gå til sidens hovedinnhold

Håp for direkte 71E-buss etter bystyrevedtak

Artikkelen er over 5 år gammel

Bystyret ber nå byrådet styrke kollektivtilbudet for dem som reiser mellom Bjørndal og sentrum. Ruter skal se på mulighetene for direkterute.

BJØRNDAL: Det ble klart etter at bystyret 11. mai sa enstemmig ja til forslaget fra samferdsels- og miljøkomiteens flertall, bestående av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Rødt.

Det var innbyggerinitiativet "Gjeninnfør buss 71 E mellom Bjørndal og Tollboden" som var bakgrunnen for at saken ble behandlet i komiteen.

LES OGSÅ: Et stopp nærmere 71E-buss til sentrum

Har fått frist til 2017

Bystyret fattet følgende vedtak:

1. Bystyret ber byrådet lage en plan for å forbedre kollektivtilbudet i Oslo sør. Planen legges fram for bystyret innen utgangen av første halvår 2017.

2. I påvente av en helhetlig kollektivplan for Oslo sør ber bystyret byrådet om å styrke kollektivtilbudet for innbyggerne som reiser mellom Bjørndal og sentrum, slik at reisetiden til Oslo sentrum reduseres til tilsvarende nivå som før nedleggelse av rute 71 E.

3. Bystyret ber byrådet jobbe for et kollektivtilbud i Oslo sør som dekker innbyggernes behov bedre enn dagens løsning.

LES OGSÅ: Ber om møte med Ruter om 71E-bussen

Ruter ser på saken

Ruter satt allerede dagen etter bystyremøtet ned en arbeidsgruppe. Her skal man gjøre en grundig og helhetlig vurdering av ulike løsninger etter bystyrets vedtak.

– Vi er opptatt av å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg. Flere og mer fornøyde kunder og stadig forbedring av tilbudet vårt til de som reiser kollektivt mellom Bjørndal og sentrum er målsettingen. Så må dette sees opp mot at vi bruker ressursene vi har på mest mulig effektiv måte, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter.

LES OGSÅ:Vil ha tilbake 71E-bussen fra Bjørndal

Uforutsigbart tilbud

– Vi skal se om det er mulig med en direkterute, men hovedutfordringen er forutsigbar fremkommelighet, spesielt i sentrum, sier han. og legger til:

– Vi er opptatt av at bussen skal komme fram når vi sier den skal komme fram, slik at kundene kan stolte på tilbudet.

Han sier dette så langt ikke har vært situasjonen for direkteruten 71 E.

– Der har det vært fulle busser med frakjøringer på strekningen Mortensrud T-bane og Ryen T-bane, og dårlig fremkommelighet i Bjørvika. Det resulterte i et uforutsigbart tilbud til de reisende, sier Dahl Johansen.

– Å kjøre 71 E helt til Tollboden igjen er et av alternativene som vurderes i arbeidsgruppen, og vi må få komme tilbake til de konkrete løsningene senere, sier han til Nordstrands Blad.

LES OGSÅ: Åpent brev til Ruter om 71E-bussen