Underskudd for Bydel Nordstrand i fjor: – Vi må gjøre ting smartere

Bydelen må fortsette å stramme inn livreima de neste årene, men vil prøve å skjerme innbyggerne for kutt i tjenestene.