Gå til sidens hovedinnhold

Her kommer det ny asfalt

Artikkelen er over 5 år gammel

Fra mai til september skal det legges 39 kilometer med vei i Oslo.

OSLO: Statens vegvesen skal asfaltere riksveger i Oslo for 26 millioner kroner i år. Hele 39 kilometer vei får splitter nytt veidekke.

I tillegg brukes 5,7 millioner kroner på veimerking på riksvegene i Oslo.

LES OGSÅ: Her ble det asfaltert i 2015

Fem måneders arbeid

- Nytt dekke gir bedre kjøreforhold på veien, og økt sikkerhet for trafikantene. Samtidig bidrar det til at vi tar vare på veien og de ressursene som samfunnet har lagt ned i infrastrukturen, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september.

Nattarbeid

All asfaltering i Oslo vil bli utført om natten. Også gang- og sykkelveier vil bli asfaltert på nattestid, av hensyn til sikkerhet og fremkommelighet for trafikantene.

Statens vegvesen poengterer at du likevel bør påregne litt lengre tid på veien mens arbeidene pågår.

Videre understreker de at det er viktig å respektere skilting og de som dirigerer trafikken da det er en utsatt jobb å stå midt i vegen.

Vårt distrikt

Det er ikke mye av den nye asfalten som kommer vårt distrikt til gode i år, men i Skulleruddumpa under E6 kommer det ny asfalt på ramper og rundkjøring.

 

Ny asfalt kommer også i rundkjøringen ved utløpet til Ekebergtunnelen ved gamle Mossevei.

Løpende informasjon om asfaltering og stenginger får du på vegvesen.no/trafikk

Disse veiene skal asfalteres:

 • G/S Vei Furuset-Karihaugen
 • Alnabru - bygrense, venstre midtfelt utg.
 • Rv.159/Ev.6 - Alnabru,høyre midtfelt inng.
 • Fra Jerikoveien til påkjøring Furuset, bankett utg.
 • Fra Helsfyr til Alnabru bussfelt utg.
 • Påkjøringsrampe fra Konowsgate inn i Svartdalstunnelen, mot Ryen.
 • Mellom rkj. ovenpå innløpet til Vålerengatunnelen v/ Etterstad Asfaltering
 • Påkjøringsrampe Lodalen-Ev 6 Vålerengatunnellen
 • Avkjøringsrampe Operatunnel-Lodalen Asfaltering
 • Ramper og rundkjøring i Skulleruddumpa under E6
 • Avkjøringsrampe mot Jerikoveien
 • Påkjøringsrampe fra Furuset, inng.
 • Påkjøringsrampe fra Furuset skole, over E6, utg.
 • Vei mellom to ramper ved Furuset skole
 • Påkjøringsrampe ifra Starveien-Ev 6 utg.
 • Avkjøring- påkjøringsrampe ved Esso st. Alnabru, inng.
 • Rundkjøring ved utløpet Ekebergtunnelen ved gml. Mosseveien
 • G/S Vei Lunden-Linderud
 • G/S Vei Grorud-Bånkall
 • G/S Vei Holmenvn.-Smedstad GS-veg
 • G/S Vei i fra avkjøring Grorudvn.- Grorudvn utg.
 • Sinsen - Grorud, høyre felt utg.
 • Rampe avkjøring- påkjøring Aker sykehus
 • Avkjøringsrampe mot Bjerke, utg.
 • Påkjøringsrampe fra Bjerke, utg.
 • Avkjøringsrampe Linderud utg.
 • Påkjørings rampe Linderud utg.
 • Avkjøringsrampe mot Kaldbakken, inng.
 • Påkjøringsrampe fra Kaldbakken, utg.
 • Avkjøringsrampe mot Ammerud T-bane, utg.
 • Påkjøringsrampe fra Ammerud T-bane, inng.
 • Påkjøringsrampe fra Ammerud T-bane, utg.
 • Avkjøringsrampe mot Ammerud T-bane, inng.
 • Påkjøringsrampe fra rundkjøring Grorud, inng.
 • Påkjøringsrampe fra Grorudveien, bak bensinst. utg.
 • Avkjøringsrampe mot rundkjøring Grorud, inng.
 • Påkjøringsrampe fra Rødtvedtveien, inng.
 • Avkjøringsrampe mot Rødtvet/ Kakkelovnskroken, inng.
 • Avkjøringsrampe mot Fossumveien, utg.
 • Påkjøringsrampe fra Slemdalsveien, østg
 • Avkjøringsrampe mot Monolittveien, Smedstad, østg.
 • Av og på kjøringsramper ved Shell st. Bekkefaretvn., østg
 • Påkjøringsrampe fra rkj. Ullernchausseen, østg.
 • Avkjøringsrampe mot O-kjøring Mustadlokket, vestg.
 • Rampe rkj.Mustad-Lillakervn.
 • Påkjøringsrampe fra O-kjøring Mustadlokket, østg.
 • Påkjøringsrampe ifra Mustadkrysset,vestg.
 • Avkjøringsrampe til Mustadkrysset, østg.
 • Rundkjøring under Rv 150 ved Rikshospitalet, østg
 • Rundkjøring ved Ullernschausseen
 • Rundkjøring Mustad
 • Bygrense Rv 159 - Ev 6 inng.