Seniorlandsby, hotellplaner og farlige skoleveier på lokalpolitikernes bord

SENIORLANDSBY: Tidligere i år var det befaring i Ekebergveien ved Bekkelagshjemmet der det er foreslått å bygge en seniorlandsby. Nå skal saken behandles i bydelsutvalget. Arkivfoto: Kristin Trosvik

SENIORLANDSBY: Tidligere i år var det befaring i Ekebergveien ved Bekkelagshjemmet der det er foreslått å bygge en seniorlandsby. Nå skal saken behandles i bydelsutvalget. Arkivfoto: Kristin Trosvik

Seniorlandsby på Bekkelaget, utbyggingen på Lambertseter-Karlsrud, kommunale eiendommer på Nedre Bekkelaget og skoleveitiltak er blant sakene Nordstrand bydelsutvalg skal behandle på årets siste møte.

DEL


NORDSTRAND: Torsdag 19. desember møtes lokalpolitikerne i Nordstrand bydelsutvalg til årets siste møte.

Her skal de ikke minst vedta bydelsbudsjettet for neste år, i tillegg til en rekke andre saker.

Flere utbyggingssaker står på sakskartet, deriblant seniorlandsby ved Bekkelagshjemmet og områderegulering på Lambertseter-Karlsrud.

Bydelsdirektøren er positiv til begge disse sakene, nå skal bydelsutvalget si sin mening.

Et forslag om å bygge hotell på Ryen er også på sakskartet, men her er det forleløpig ingen innstilling fra bydelsdirektøren. Hotellforslaget er foreløpig ikke er kommet så langt i prosessen.

Bydelsdirektøren er positiv til et reguleringsforslag som legger opp til å erstatte et hybelhus på Brattlikollen med en boligblokk.

Bydelsutvalget skal også vurdere behov for kommunale, samlokaliserte boliger på Nedre Bekkelaget. Bydelen er bedt om å uttale seg om Ormsundveien 4a og 4b, som ligger bak Bekkelagstunet og ved den midlertidige barnehagen i Grønnsundveien 15. Disse eiendommene er under utredning for mulig barnehage.

Lokalpolitikerne skal også ta stilling til navneforslag for det nye bydelshuset på Lambertseter, som skal stå ferdig på nyåret.

Bydelsutvalget skal også komme med innspill til Bymiljøetaten, om hvor de ønsker strakstiltak for å gjøre det tryggere å ferdes i trafikken. Bydelens byutvikling, miljø og samferdselskomité har en rekke forslag til skolevei-tiltak, deriblant flere 30-soner, opphøyde gangfelt og parkeringsforbud.

Fullstendig sakskart finner du på bydelens nettsider. Møtet starter med Åpen halvtime der innbyggere kan si sin mening og komme med innspill til lokalpolitikerne.

Artikkeltags