Ønsker å huse flyktninger i private Nordstrand-hjem

FREMBRINGER BUDSKAP: Her står Einy Langmoen  (Miljøpartiet De Grønne) i Åpen halvtime på BU-møtet og spør lokalpolitikerne om hjelp til å huse syriske flyktninger i Bydel Nordstrand. Foto: Aina Moberg

FREMBRINGER BUDSKAP: Her står Einy Langmoen (Miljøpartiet De Grønne) i Åpen halvtime på BU-møtet og spør lokalpolitikerne om hjelp til å huse syriske flyktninger i Bydel Nordstrand. Foto: Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Einy Langmoen fra Miljøpartiet De Grønne ber Bydel Nordstrand se på muligheten for å kunne huse syriske flyktninger i private hjem.

DEL

NORDSTRAND: I Åpen halvtime på bydelsutvalgets junimøte, kom hun med en appell.

– Vi i MDG Nordstrand mener at vi har mange innbyggere med både hus- og hjerterom i vår bydel. Det er fremdeles folk her som husker siste verdenskrig, den ungarske oppstanden i 1956, båtflyktningene fra Vietnam og at Norge tok i mot bosniske flyktninger på 90-tallet, sier Langmoen.

Nå viser hun til Stortingets vedtak fra 10. juni om å ta i mot 8000 syriske flyktninger innen utgangen av 2017.

Hvordan kan vi bidra?

– Bosettingen av asylsøkere går trådt i Norge. 5000 flyktninger med oppholdstillatelse venter i flyktningemottak i Norge. Svært uheldig, sier hun, og retter derfor følgende spørsmål til Bydel Nordstrand:

– Hvilke planer har bydelen, med et befolkningsgrunnlag på størrelse med en middels norsk by (nærmere 48.000 innbyggere, red. anm.) for å ta i mot og bosette flyktninger?

Hun ønsker dessuten svar på om bydelen vil arbeide for at sentrale myndigheter kan tilrettelegge for bosetting av flyktninger, slik at man kan tenke seg midlertidige ordninger med bosettelse i private nordstrandshjem.

– Jeg vil rett og slett vite hvordan bydelen kan bidra med sin skjerv i forbindelse med mottak av syriske flyktninger.

– For oss i Miljøpartiet De grønne, som er et parti som ønsker større lokal politisk innflytelse, er det naturlig å stille bydelen spørsmål om hvordan den kan legge til rette slik at vi som bor på Nordstrand også kan få bidra i denne saken, sier Einy Langmoen.

LES OGSÅ: Vern av Ekebergsletta til Rådhuset

I rute med bosetting

Bydelsdirektør Per Morstad sier de har god kontroll, og er i rute med de flyktningene bydelen skal bosette i 2015.

– Vi har bosatt 25 av kvoten på 41 personer. Byrådet angir at Oslo kan ta i mot et relativt høyt antall flyktninger, men det er uklart hvor mange, og hvor lang tid bydelene kan bruke på å bosette ekstrakvoten. En beslutning vi forøvrig har liten innvirkning på, sier han.

– Men, som bydel er vi positiv og beredt til å ta i mot flere. Her tar vi i bruk både kommunale boliger, men også om nødvendig boliger/leiligheter på det private markedet, sier han.

LES OGSÅ: Vil ha flere flyktninger til Oslo

Utenfor BUs kompetanse

Som kommentar til Langmoens innspill, sier han :

– Dette er absolutt spennende og relevante problemstillinger, men jeg oppfatter at disse først og fremst er av politisk karakter som jeg ikke har noen offisiell mening om.

Bydelsutvalgets leder, Arve Edvardsen (Høyre) kommenterer det slik:

– Denne saken ligger langt utenfor bydelsutvalgets kompetanse slik jeg ser det. Jeg viser også til "Reglement for bydelene".

Under bydelsutvalgsmøtet bad han Langmoen om å sende uttalelsen sin til administrasjonen slik at den eventuelt kan komme opp som sak på neste BU-møte 10. september.

Det blir forøvrig siste møte i det bydelsutvalget som har sittet med makten siden 2011. Mandag 14. september er det direktevalg på nytt bydelsutvalg, parallelt med årets kommunevalg.

LES OGSÅ: Petter adoperte 6 fluesnapperunger

Artikkeltags