ORMSUND: NCC vil i juni etablere et mobilt asfaltanlegg på Ormsund. Anlegget skal produsere asfalt for lokal veibygging i og utenfor Oslo. Sand og grus til produksjonen vil komme sjøveien for å spare miljøet. Anlegget vil ha en makshøyde på cirka 18 meter.

NCC starter prøveproduksjon 6. juni og planlegger første levering i uke 23.

Anlegget har fått en midlertidig tillatelse på to år.

LES OGSÅ:

Naboer kritiske til asfaltanlegg

DEBATT: – Snikopprettelse av asfaltfabrikk

700 tonn asfalt daglig

Asfaltsesongen i Oslo går fra påske til jul. Produksjonen vil normalt skje fra klokken 06.30 med utkjøring klokken 07.00. I fellesferien stenges anlegget.

Fra juni til oktober skal NCC levere 55–60 000 tonn asfalt til et prosjekt på E 18 Knapstad/ Retvet, like ved Vinterbro.

Planlagt dagsproduksjon er 700 tonn om dagen.

NCC sier at de vil bestrebe seg på å drifte anlegget slik at det skal være til minst mulig ulempe for naboene.

LES  OGSÅ: Oslo Havn stanser nattarbeid på Ormsund

Nabomøte

24. mai var det et nabomøte i Ormsundveien i regi av Oslo Havn. Temaet var Ormsund og den nye aktiviteten som kommer her.

Folk som deltok på møtet forteller at det var stappfullt og at nyheten om det nye asfaltanlegget ble møtt med skepsis blant flere.

– Hvordan møter dere naboer som er bekymret for det som skal skje på Ormsund?

– Vi er fornøyde med god oppslutning på nabomøtet, og vi får gode spørsmål. Vår ambisjon er å være åpne og informere forløpende om vår aktivitet, både i og utenfor havna, sier direktør for Oslo Havn, Anne Sigrid Hamran. Hun forteller at de legger opp til jevnlige møter med Ormsund-naboene.

– Ormsund skal også i fremtiden være havneterminal, og vi skal tilstrebe aktiviteter som er forenlige med den nære beliggenheten til naboene. I hovedsak skal det være dagdrift, sier Hamran. Havnedirektøren forteller at Ormsund skal bli en flerbruksterminal som utvikles over tid sammen med kunder.

– På mange måter vil den ligne havna vi driver på Filipstad, sier Hamran.

LES OGSÅ: Containerterminal flyttet fra Ormsund

Buffersone/randsone

Oslo Havn skal også utvikle randsonen rundt Ormsund-havna. Denne buffersonen skal utvides og utvikles i samarbeid med naboer.

En snipp av dagens terminal skal inkluderes slik at det blir et 70 meter bredt grønt belte.

I den forbindelse blir det arrangert en «pop-up», eller en idédugnad søndag 19. juni der folk kan komme med innspill til hva de ønsker seg her.

– Vi har fått innspill om toalettanlegg, kanskje ønsker folk seg bare et frodig og grønt belte, kanskje kan det komme kaihus, sandvolleybane. Vi er åpne for innspill, sier prosjektleder Anne Trine Hoel. Det skal lages en utomhusplan for randsonen. Hoel håper planen blir vedtatt til jul slik at deler av anlegget kan opparbeides våren 2017.

LES OGSÅ: Havnekran skal på båttur