ORMSUND: 24. mai inviterte Oslo Havn til et nabomøte i Ormsundveien. Temaet for møtet var hva som vil skje på Ormsund og nærområdene fremover.

Oppmøtte forteller om høy temperatur på møtet. Flere var særlig skeptiske til det nye asfaltanlegget.

Andre temaer på møtet var støyende nattarbeid på Ormsund, nye leietakere av Bekkelagstunet og utvikling av randsonen rundt Ormsund-havna.

LES OGSÅ: Starter asfaltanlegg på Ormsund

250 meter til skolen

Ormøya-beboer Johan Fosse forteller at ingen på møtet kjente til planene om asfaltanlegg på Ormsund. Han er kritisk til at anlegget etableres cirka 250 meter fra en barneskole og en barnehage.

– Det kom fram at Oslo Havn kan leie ut til denne asfaltfabrikken i to år, fordi anlegget går ut over de miljøkrav som stilles til et permanent anlegg. I dette tilfelle er det vel barna på Nedre Bekkelaget barneskole som rammes mest, sier Fosse.

Denne uken skal Selskapet til Bekkelagets Vel, velforening for Nedre Bekkelaget og Ormøya, avholde ekstraordinært styremøte for å diskutere Oslo Havns nye planer.

LES OGSÅ: DEBATT: – Snikopprettelse av asfaltfabrikk

Byråden må svare

Nestleder i Unge Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt fra Malmøya, er kritisk og har sendt følgende spørsmål til byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad:

«Det skal utvikles et asfaltverk på Ormsundkaia. Prosessen er i gang, og avtalen mellom NCC og Oslo Havn er inngått. NCC bekrefter at det vil fyres med om lag 6000 liter olje hver eneste dag. Avtalen strekker seg over 2 år. Det gir asfaltverket betegnelsen midlertidig, der det opereres med mildere bestemmelser enn dersom betegnelsen hadde vært permanent.

1) Mener byråden det er forenlig med Oslo sine klimaambisjoner å åpne et svært forurensende asfaltverk på Ormsund?

2) Vil byråden stanse avtalen mellom NCC og Oslo Havn?

3) Mener byråden Oslo Havn kan benytte kaianlegget på Ormsund til ubegrensede aktiviteter når vi vet at dette anlegget ligger i et boligområde og nær en barneskole? 4) Vil byråden ta initiativ til å begrense hva Oslo Havn kan benytte anlegget til?»

Nordstrand Blad vil følge opp saken.

LES OGSÅ: Oslo Havn stanser nattarbeid på Ormsund