Gå til sidens hovedinnhold

Trapper opp veiarbeider i Ekebergveien

Artikkelen er over 4 år gammel

Fra juni ble det satt inn flere ressurser for å bli ferdig med sykkelfeltarbeidene i Ekebergveien.

SÆTER-LJABRU: Arbeidene med nye sykkelfelt og bredere fortau i Ekebergveien fra Sæter til Ljabru er forsinket. For å ta igjen noe tid er det fra juni satt inn ekstra ressurser og høyere aktivitet.

Det jobbes nå flere steder samtidig. Også i fellesferien vil det bli noe byggeaktivitet på strekningen.

LES OGSÅ: Kabler skaper forsinkelser i Ekebergveien

Fant sprekker i rør

Under gravingen i Ekebergveien ble det oppdaget sprekker i avløpsledningen, og denne blir nå rehabilitert. Dette arbeidet skal være ferdig innen få uker.

Bymiljøetaten informerer om at de sikter mot å gjøre hele prosjektet ferdig i november 2017.

Et forbehold er at det kan dukke opp nye uforutsette forhold i bakken, som kan skape forsinkelser.

LES OGSÅ:

Så var de igang...

Nå får syklistene egne felt mellom Sæter og Ljabru

Redusert fremkommelighet

Det er nå 30 km/t forbi anlegget. Bymiljøetaten gjør oppmerksom på at med økt aktivitet i juni, kan det bli ytterligere redusert fremkommelighet gjennom anleggsområdet.

LES OGSÅ:

Slik skal det bli bedre for syklistene i vårt distrikt

Gir ikke opp sykkelfelt i Ekebergveien

Dette skal gjøres

  • Det kommer 700 meter med tosidig sykkelfelt.
  • Ny gatebelysning og ledninger legges i bakken.
  • Dagens fortau utvides til 2,5 meters bredde, og det blir nytt fortau mellom Breiens vei og Amund Hellands vei.
  • Bussholdeplassen ved Amund Hellands vei opprettholdes.
  • I krysset Ljabrubakken-Ekebergveien blir det ny bussholdeplass.
  • Trafikklyset ved Breiens vei skal reetableres etter at arbeidene er ferdigstilt, men plasseringen vil bli litt nærmere Sæterkrysset (cirka 5-6 meter), på grunn av eksisterende og nye kabelanlegg i grunnen.
  • Det blir tre opphøyde gangfelt ved Kransen, Breiens vei og Tallbergveien samt to vanlige gangfelt ved Amund Hellands vei og Ljabrubakken (Matkroken).

LES OGSÅ: Slik kan Ekebergplassen holdeplass bli

Les flere saker om sykkel på noblad.no