Gå til sidens hovedinnhold

Si din mening om trafikkplanen

Artikkelen er over 3 år gammel

Bydel Nordstrand har utarbeidet en lokal trafikkplan, som er på offentlig høring til 30. september. Her foreslås alt fra elektronisk bom på Hauketo til elektriske passasjerbåter fra Fiskevollen til sentrum.

NORDSTRAND: Bydel Nordstrand fikk sin egen trafikkplan for flere år siden, men siden trafikkbildet og bydelen er i stadig utvikling er den nå revidert av bydelsutvalgets komité for byutvikling, miljø og samferdsel (BMS).

LES OGSÅ: Bydelen vil kartlegge kjørevanene dine

Både spørreundersøkelser og idédugnader er gjennomført for å involvere lokalbeboere og foreninger, og den reviderte trafikkplanen har også vært behandlet lokalpolitisk.

LES OGSÅ:

Trafikkfellen i Ekebergveien

Slik sikres de lokale skoleveiene

64 tiltak

I trafikkplanen er det konkludert med 64 tiltakspunkter.

Disse går på alt fra konkrete trafikktiltak som parkeringsforbud, fartshumper og lavere fartsgrense utvalgte steder, til opprettelse av miljøgater ved skoler.

Bedre tverrgående kollektivtransport i bydelen og ønske om flere innfartsparkeringer for gjennomfartsbilister som kommer sydfra er også på listen.

Blant de mer heftige forslagene er tilleggsavgift for gjennomfartsbilister ved elektronisk skiltavlesning i Nordstrandveien ved Skulleruddumpa og der Ekebergveien munner ut på Hauketo. samt elektriske passasjerbåter fra ny innfartsparkering ved Fiskvollbukta til Oslo sentrum og nedgradering av Mosseveien til lokal samlevei med innsnevringer og miljøgate til fordel for fotgjengere, syklister og kollektivtransport.

Her kan du lese hele Forslag til trafikkplan for Bydel Nordstrand

Til bystyret

I sommer ble trafikkplanen lagt ut på offentlig høring, med høringsfrist 30. september. Det betyr at det nå er siste sjanse til å si sin mening før den sendes videre til Oslo bystyre.

Målet med trafikkplanen og de foreslåtte tiltakene er ifølge forordet å:

"videreutvikle Bydel Nordstrand som en trygg og god bydel å bo i og vokse opp i. Komiteen ser det som godt og viktig forebyggings- og folkehelsearbeid at det er trygge og gode skoleveier for barna, at de gående og syklende er godt ivaretatt, at trafikkbildet er oversiktlig og forståelig og ved at gjennomgangstrafikken reduseres kraftig."

BMS-komiteen peker på noen hovedutfordringer: Bydelen er gammel og veinettet er etablert før bilens tid. Veiene er dermed ikke dimensjonert for gjennomfartstrafikk og parkering. Det er mange smale og uoversiktlige veier uten fortau, og mange bratte og svingete veier. Mengden gjennomfartstrafikk er stor, fordi mange vil unngå kø på E6 og Mosseveien. Mange uregulerte veier gjør at det er fritt frem for gjennomkjøring, og selv om det den senere tid er kommet skilt om gjennomkjøring forbudt respekteres ikke dette.

- Den skiltingen som respekteres, er enveisregulering av veier og skilt med parkeringsforbud. En annen ordning som respekteres 100% er veiprising, der uønsket adferd koster penger. Komiteen så allerede ved begynnelsen av arbeidet at det er to hovedproblemer som må finne sin løsning: Gjennomgangstrafikken og barnas skoleveier, heter det i trafikkplanen.

LES OGSÅ:

Nå blir det dyrere i bomringen

Her vil de ha nye bommer

Skifter ut gatelysene på Nordstrand