Nå er det forbudt å kjøre ned Brattvollveien til Munkerudkleiva. – Gjøres av hensyn til trafikksikkerhet for skolebarn og fotgjengere

Nå kan man kun kjøre opp fra Munkerudkleiva og til Brattvollveien, og ikke motsatt. Ifølge presseansvarlig i Bymiljøetaten er det for å gjøre det mer trafikksikkert for blant annet skolebarn og fotgjengere.