Vil rive låven på Bøler gård

Boligbygging på Bøler gård og trygg skolevei er blant sakene lokalpolitikerne i Østensjø nå skal behandle.