Byrådet vil gjenåpne Utsikten

UTSIKTEN: I byrådets forslag til revidert budsjett for 2017 er det satt av 1,5 millioner kroner til et forprosjekt med tanke på gjenåpning av Café Utsikten. Arkivfoto: Aina Moberg

UTSIKTEN: I byrådets forslag til revidert budsjett for 2017 er det satt av 1,5 millioner kroner til et forprosjekt med tanke på gjenåpning av Café Utsikten. Arkivfoto: Aina Moberg

Artikkelen er over 3 år gammel

Byrådet har lagt frem sitt forslag for revidert budsjett for 2017. De foreslår blant annet å sette av penger med sikte på å gjenåpne Café Utsikten og ekstra midler til opprydning av ulovlig teltleire.

DEL

OSLO: I byrådets forslag til revidert budsjett for 2017 er det flere gode nyheter for vårt distrikt.

Neste skritt er at bystyret skal behandle og vedta revidert budsjett. Det skal skje 21. juni.

Her er en oversikt over de viktigste sakene fra revidert budsjett som omhandler vårt distrikt:

Kafé Utsikten

Med tanke på at Café Utsikten kan gjenåpnes foreslås det avsatt 1,5 millioner kroner for å utarbeide et forprosjekt. I forslaget bemerkes det at det er viktig å komme til en god og fremtidsrettet løsning som ivaretar behov for servering, toaletter, utsiktspost, et sted å være/møtes, adkomst med mer.

Området rundt Kafé Utsikten er utfordrende både med tanke på løsninger for vann og avløp og vemeverdi, slås det fast i forslaget.

LES OGSÅ: Servering på Utsikten helt i det blå

Manglerud Bad

Det foreslås avsatt 11,2 mill. til forprosjektering av nytt Manglerud bad.

Det nye lokalbadet skal ligge på tomten ved Manglerud skole. Prosjektet medfører riving av eksisterende bygningsmasse som huser AKS og Oslo musikkskole og fritidsklubb.

Det er tidligere bevilget 15 millioner til rivekostnader hvor 10 millioner er ubrukt og forutsettes overført fra 2016.

(Saken fortsetter under bildet)

MANGLERUD BAD: Byrådet foreslår å sette av 11,2 millioner kroner til forprosjekt av nytt lokalbad på Manglerud. Illustrasjon: Asplan Viak

MANGLERUD BAD: Byrådet foreslår å sette av 11,2 millioner kroner til forprosjekt av nytt lokalbad på Manglerud. Illustrasjon: Asplan Viak

LES OGSÅ: Nye Manglerud bad får tre bassenger og kafé

Ulovlig teltleire

Byrådet foreslår å sette av 15 millioner kroner ekstra til rydding av ulovlig oppsatte teltleirer i Oslo, samt oppfølging av tilreisende bostedsløse.

Trenden for 2017 viser at ryddingen av ulovlig oppsatte teltleire har startet tidligere enn i 2016. For å klare å holde tritt med den økte arbeidsmengden har Bymiljøetaten behov for 10 millioner kroner i økte driftskostnader.

Midlene foreslås brukt til ekstra vakthold, rydding, renhold og informasjonstiltak. Blant tiltakene som foreslås er ekstra søppelplukking og kontroll av utsatte områder som for eksempel Ekebergskråningen samt daglig rydding av utfartsparkeringer etter ovenattinger.

Byrådet vil også bruke tilsammen 5 millioner kroner på tiltak for tilreisende bostedsløse, deriblant å øke tilgangen til akuttovernatting og sanitærforhold.

(Saken fortsetter under bildet)

OPPRYDNING: Byrådet vil bevilge 10 millioner kroner i ekstra midler i år for å rydde opp i ulovlig teltleire. Arkivfoto: Privat

OPPRYDNING: Byrådet vil bevilge 10 millioner kroner i ekstra midler i år for å rydde opp i ulovlig teltleire. Arkivfoto: Privat

LES OGSÅ: Slik skal de løse problemer med bostedsløse

Gratis kjernetid AKS

Byrådet foreslår å bevilge midler til å videreføre gratis kjemetid i aktivitetsskolen på Mortensrud skole på 1.-4. trinn.

Fra før har kommunen gått inn med kommunal finansiering av AKS for 1.-2. trinn på skoler i Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand og 1. trinn på skolene i Bjerke. Byrådet foreslås ogå at tilbudet skal gjelde 1. trinn på skoler i indre Øst.

Aktivitetspark Holmlia senter

Byråde foreslår å ruste opp grøntområdet bak Holmlia senter. I dag er det blant annet noen ballbaner og parsellhager i området

Foruten generell opprydding og åpning av siktlinjer, skal midlene brukes til aktivitets- og trivselsfremmende tiltak. Det inkluderer oppgradering av to volleyballnett, etablering av bålplass, videreutvikling av naturaktivitetsparken og opprusting av skateparken.

Byrådet foreslår 1,5 millioner kroner til dette prosjektet.

Skoleprosjekter

Det foreslås penger til utvidelse og rehabilitering av flere skoler, deiblant Østensjø, Nøklevann, Nordseter og Prinsdal skoler.

LES OGSÅ: Slik skal de få plass til alle skoleelevene

Helse

Det skal etableres et nytt helsehus på Ryen /Solfjellshøgda med 142 plasser. Reguleringssak er fremsendt for politisk behandling og forprosjektet er under oppstart. Det foreslås å rive eksisterende bygningsmasse høsten 2017/vinter 2018.

Byrådet foreslår å avsette 10 millioner i rivekostnader i 2017.

LES OGSÅ: Ryen helsehus ferdig i 2020

Åsland skytebane

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 ble det bevilget 111,5 mill. til Åsland skytebane. Etter en gjennomgang av ulike kalkyler foreslås en kostnadsramme for prosjektet på 110 millioner kroner.

Forutsatt vedtak om oppstart i forbindelse med revidert budsjett 2017 foreslås kostnadsrammen fordelt med 20 millioner i 2017 og 90 millioner i 2018.

Les saken: Rødt redder skytehallen

Diverse

Byrådet foreslår 100 flere årsverk til tjenester som gjør at flere kan få mer hjelp og bo trygt og lengre i eget hjem.

Av de 100 årsverkene foreslås det at Østensjø bydel får 10,3, Nordstrand 9,1 og Søndre Nordstrand 5,6 årsverk.

Bydelene i Oslo får også økt tildeling av øremerket økonomisk sosialhjelp.

Her kan du lese byrådets forslag til revidert budsjett 2017 i sin helhet.

Artikkeltags