E6/E18: Aas-Jakobsen skal i samarbeid med Vegvesenet utarbeide reguleringsplan for etappe 1 E6/E18 Klemetsrud – Ryen samt konsekvensutrede resten av prosjektet med tunnel Abildsø – Ulven og ombygging av Ring 3 fram til Teisen/Ulven.

Det ligger også inne opsjoner på regulering av de andre etappene og byggeplan for etappe 1.

- Vi er veldig godt fornøyde med interessen rundt oppdraget. Vi fikk inn fire tilbud hvor flere lå tett på hverandre i pris. Aas-Jakobsen har lang erfaring og både har og har hatt flere tunge oppdrag for Statens vegvesen. Jeg er trygg på at også E6 Manglerud vil få nyte godt av kompetansen og ekspertisen til konsulenten, sier prosjektleder Ingun Risnes.

LES OGSÅ: MENINGER: Manglerudtunnel nå!

To års planarbeid

Planprogrammet er oversendt Plan- og bygningsetaten for godkjenning. Aas-Jakobsen og Vegvesenet har startet opp med forberedende møter. Aas-Jakobsen har også startet innhenting av grunnlagsdata og er i gang med å etablere trafikkmodellen.

- Aas-Jakobsen er svært glad for å bli valgt som rådgiver av Statens vegvesen Region Øst for E6 Manglerudprosjektet, sier Lars Narvestad, avdelingsleder Samferdsel hos Aas-Jakobsen.

- Dette er et stort og spennende prosjekt med mange forskjellige og sammensatte utfordringer.

Arbeidet med reguleringsplanen vil ta drøye to år, og planen vil være klar for offentlig ettersyn ved årsskiftet 2018/ 2019.

Et vedtak ventes høsten 2019. Forutsatt godkjent reguleringsplan og bevilgninger blir det byggestart på etappe 1 tidligst 2021/ 2022.

LES OGSÅ: Vil ha helt ny t-banelinje sørover langs E6

Etappene i prosjektet

Slik blir rekkefølgen på prosjektet:

  1. Ombygging og oppgradering av E6 mellom Klemetsrud og Ryen og utvidelse med kollektivfelt i begge retninger. I tillegg sykkelekspressveg langs strekningen.
  2. E6 Abildsø – Ulven i tunnel under Manglerud med eller uten kobling til Ring 3 på Bryn
  3. Ring 3 Ryen – Bryn med kollektivatkomst til Bryn kollektivterminal. Ombygging av Ring 3 til urbant utformet hovedveg som i hovedsak skal betjene interntrafikk mellom bydelene i Oslo.
  4. Ring 3 Bryn – Teisen/Ulven med ombygging av Teisenkrysset til kryss som håndterer alle svingbevegelser samt mulig nedbygging av Ulvensplitten.

LES OGSÅ: Ser lys i enden av Manglerudtunnelen