Gammel fabrikk, ny besøksgård og Oppsals fremtid på bydelsutvalgets bord

ETERFABRIKKEN: Lokalpolitikerne i Østensjø skal ta stilling til planene for utvikling av den gamle eterfabrikken på Bogerud. Ny eier har bedt om oppstartsmøte med kommunen. Skisse: Pilot Arkitekter

ETERFABRIKKEN: Lokalpolitikerne i Østensjø skal ta stilling til planene for utvikling av den gamle eterfabrikken på Bogerud. Ny eier har bedt om oppstartsmøte med kommunen. Skisse: Pilot Arkitekter

Eterfabrikken, Sørli besøksgård og Oppsal-utbyggingen er blant sakene som Østensjø bydelsutvalg nå skal ta stilling til.

DEL

ØSTENSJØ: Mandag 17. februar er det møte i Østensjø bydelsutvalg (BU), og denne gang skal lokalpolitikerne blant annet behandle flere lokale utbyggingssaker.

Både planene for den gamle eterfabrikken på Bogerud og Sørli gård som skal bli besøksgård er på sakskartet.

Det er også den minst like aktuelle områdeplanen for Oppsals fremtidige utvikling.

Andre saker som skal behandles er blant annet revidering av forvaltningsplanen for Østensjøvannet, trafikksikring rundt Abildsø skole og en søknad om utvidelse av San Remo café og pizza på Skullerud.

Fullstendig sakskart finner du på nettsidene til Bydel Østensjø.

BU-møtet avholdes i Oppsal samfunnshus og starter med åpen halvtime for innbyggere klokken 18.30.

Artikkeltags