Krever løsninger på skolekrisen nå

TILHØRERE: Mange foreldre kom til det første møtet i nye Østensjø bydelsutvalg i anledning skolegrenser. Her fikk de støtte av lokalpolitikerne.Begge foto: Karl Andreas Kjelstrup

TILHØRERE: Mange foreldre kom til det første møtet i nye Østensjø bydelsutvalg i anledning skolegrenser. Her fikk de støtte av lokalpolitikerne.Begge foto: Karl Andreas Kjelstrup

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bydelsutvalget i Østensjø finner seg ikke i Utdanningsetatens forslag til endrede skolegrenser, og krever at bydelens barn får gå på nærskolen sin.

DEL

ØSTENSJØ: Utdanningsetaten (UDE) har bedt om innspill til hvordan løse skoleflokene ved blant annet Østensjø, Godlia, Trasop og Manglerud skoler.

Fra høsten 2016 ønsker de å flytte flere titalls skolestartere vekk fra nærskolen sin. I BU-møtet mandag 19. oktober kom løsningsforslagene, både fra foreldre og lokalpolitikerne.

LES OGSÅ: Bydelsdirektøren støtter Østensjø-foreldrene

Nordstrands Blad har skrevet at enkelte Østensjø-barn får ti ganger så lang skolevei når adressene deres flyttes fra Østensjø til Godlias skolekrets.

Foreldrene har blant annet pekt på at T-banelinja er en naturlig barriere mellom de to nabolagene, at det ikke finnes kollektivforbindelse på tvers, og at kjøreveien via Oppsal krysser ikke mindre enn fem andre skoleveier.

18 skolestartere er foreslått flyttet fra Østensjø til Godlia, mens fem er foreslått flyttet til Manglerud.

Dette var argumenter som også ble lagt fram for bydelspolitikerne under åpen halvtime i mandagens BU-møte.

LES OGSÅ: Foreldreopprør mot skolegrenser

Plass til flere på Østensjø

– Det vil gi økt trafikk og mindre trygghet for alle som bor her. Vi synes forslaget er svært dårlig faglig begrunnet. Vi er kritiske til totalvurderingen som er lagt til grunn. Topografi og nærmiljø er ikke vektlagt. UDE hopper bukk over barna, sa Tommy Nysveen, leder av aksjonsgruppa «Bevar Østensjø som nærskole».

– Jeg er opprørt, alle foreldrene er opprørte og nærmiljøet er opprørt, sa FAU-leder på Østensjø skole, Hanne Huitfeldt, og la til:

– Østensjø skole er heldig som har et stort uteareal. Der er det plass til de to klasserommene som mangler nå, pluss grupperom. Den gamle rektorboligen er revet, så det finnes arealer i dag også til en midlertidig utvidelse med paviljonger fram til nytt skolebygg er klart.

LES OGSÅ: Utdanningsetaten vil flytte på førsteklassingene

Løsningen er der

I saksinnstillingen fra bydelsdirektøren til BU står det at bydelen ser ulemper ved forslaget som innebærer at elever som i dag ville sognet til Østensjø skole skal overflyttes til Godlia skole.

Også lokalpolitikerne støtter dette.

– Vi er veldig enige med foreldrene. Det er ikke heldig at skolegrensene blir endret hvert år. At dette forslaget i tillegg kommer så raskt etter at skolebehovsplanen har vært oppe er veldig spesielt, sa gjenvalgt leder av oppvekstkomiteen, Hanne Eldby (SV).

Hun understreket at det er viktig å unngå at 2016 blir et «unntaksår».

– Neste års skolestartere må sikres et like godt skoletilbud som de som begynner på skolen etter dem. For også skolene disse elevene flyttes til vil om kort tid bli fulle, hevdet hun.

LES OGSÅ: Varsler skolekrise i Østensjø

Enstemmig vedtak

Bydelsutvalget vedtok enstemmig at man må unngå å sende barn fra Østensjø til Godlia og Manglerud skoler, og peker på at de tidligere har bedt om at Østensjø skole blir utvidet.

«Dette ser det ut til at Utdanningsetaten også mener. Vi mener imidlertid ikke at man kan vente til 2019, og at bygging av permanent bygg må startes umiddelbart slik at det står klart til høsten 2016. Dersom dette ikke er mulig å få til, mener bydelsutvalget at det i mellomtiden må settes opp paviljonger til midlertidig bruk», heter det i vedtaket fra BU-møtet.

LES OGSÅ: UDE vil ha større skoler

Trasop og Godlia

Nærskoleprinsippet gjelder alle bydelens barn, mener BU, som også krever forutsigbarhet for dem som er rammet av skolegrenseendringene mellom Trasop og Godlia skoler.

24 skolestartere som bor på øvre side av Ytre Ringvei er foreslått flyttet fra Trasop til Godlia. Dette er ifølge BU uheldig fordi elevene må krysse en trafikkert Ytre Ringvei.

Også her er skolegrensene endret flere ganger, og «det må være en klar målsetting å finne varige inntaksområder for de to skolene» skriver bydelsutvalget i sitt vedtak.

Lokalpolitikerne støtter driftsstyret på Trasop skole i at «det er en bedre løsning å flytte skolestarterne i deler av Vetlandsveien, deler av Solbergliveien og Vetlandsfaret.»

Årsaken til dette er ifølge bydelsutvalget at en del av områdets barn allerede går på Godlia skole.

Artikkeltags