OSLO SØR: Like før valget kunne kommunalminister Jan Tore Sanner avsløre at Oslo Sør-satsingen skal videreføres i neste års statsbudsjett. Avsløringen kom under et besøk til Holmlia sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Nå røper byrådet i Oslo hva de vil legge på bordet, i sitt budsjettforslag for 2018 som offentliggjøres onsdag 27. september.

- Kjempebra! Nå håper vi staten speiler beløpet og legger tilsvarende på bordet, sier Elisabeth Grøtteland i Folkeaksjonen for områdeløft i Søndre Nordstrand.

LES PÅ NOBLAD.NO:

Debatt:

- Områdeløftet på Søndre Nordstrand skal videreføres

- Vi er nødt til å engasjere alle innbyggere til et områdeløft

En bredere satsing

Høyrepolitiker Ståle Hagen, som selv er bosatt i Søndre Nordstrand, har som byrådssekretær selv jobbet med områdeløft i Groruddalen i flere år. Han mener det er all grunn til å smile over budsjettlekkasjen fra statsbudsjettet. Forslag til statsbudsjett legges frem 12. oktober.

- Tanken er at staten nå skal gå i dialog med kommunen og bydelen. De skal sette seg ned i fellesskap og finne de rette tiltak, så ikke staten skal tre en løsning ned over hodet på lokalmiljøet. Derfor er det ikke er noe mer konkret sum akkurat nå, men det skal bli noe annet enn den Oslo Sør-satsingen som har vært, sier Ståle Hagen.

Akkurat hvor mye penger staten skal sette av er ikke klart foreløpig.

Ståle Hagen mener at når Oslo Sør-satsingen videreføres i statsbudsjettet er intensjonen at det skal komme mer penger og en bredere satsing.

Områdesatsingen i Oslo Sør skal ligge hos Kommunaldepartementet, og kommunalministeren fremhevet tre satsningsområder under sitt Holmlia-besøk i slutten av august:

Forebyggende arbeid, tidlig innsats i skolen og samarbeid med sosiale entreprenører.

- Det gjelder å finne de tiltak som har best effekt, sier Hagen og berømmer engasjerte innbyggere i Søndre Nordstrand bydel.

- Det er alltid viktig å ha engasjerte beboeraksjoner og innbyggere. All ære til alle som har jobbet for dette, sier Ståle Hagen.

Han understreker at denne områdesatsingen kommer i tillegg til 30 millioner kroner som settes av i Justisdepartementets budsjett til kriminalforebyggende og integreringsfremmende tiltak for politiet i Oslo sør.

- Områdesatsingen kommer også i tillegg til at endringen i kriteriesystemet gjør at Søndre Nordstrand bydel har dobbelt så stort budsjett som bydeler som for eksempek Vestre Aker og Ullern. Det er riktig og det er det behov for, sier Ståle Hagen.

LES OGSÅ: Folkeopprør for å løfte Søndre Nordstrand

Byrådet gir 30 millioner kroner

Byrådet opplyser at de vil bevilge 30 millioner kroner til en ny satsing i Oslo sør i 2018 etter modell av Groruddalssatsingen.

- Det er viktig at bydeler med særskilte utfordringer ikke må løfte disse områdene alene. Her skal kommunen sammen med lokalbefolkning, næringsliv og andre aktører komme sammen for å finne de beste løsningene, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådet er i dialog med staten om et mer langvarig samarbeid om Oslo sør-satsingen.

– Med dette møter vi et behov som innbyggerne i Søndre Nordstrand lenge har løfta fram. Vi er særlig opptatt av de dårlige forholdene mange barn i bydelen vokser opp under. Med et områdeløft kan vi mer effektivt utjevne levekår, gi barn og unge en god oppvekst og bygge trygge nabolag. Sammen med folk som bor der skal vi skape nye muligheter for bydelen, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen.

(Saken fortsetter under bildet)

 

LES OGSÅ: - NRK, flytt til Søndre Nordstrand!

Lokale behov

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen har ansvar for de andre områdesatsingene i kommunen og vil få ansvar for den nye Oslo sør satsingen fra 1. januar 2018.

– Groruddalssatsingen har vært en stor suksess. Her har vi for eksempel over en tiårsperiode opprustet nærmiljøet med nye parker og turveier som binder boligområdene sammen, noe som var etterlyst lokalt. Erfaringer viser at investeringer i et godt fysisk nærmiljø er viktig for å sikre møteplasser, trygghet og kvaliteter som løfter et område på sikt uavhengig av inn- og utflytting. I Oslo sør satsingen skal konkrete tiltak utvikles i samarbeid med lokale behov, noe som har vært meget vellykket i Groruddalssatsingen, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Totalt bevilger byrådet 125 millioner kroner til områdesatsinger i 2018.

I tillegg til 30 millioner kroner til Oslo Sør bevilges 60 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 25 millioner kroner til Tøyen og 10 millioner kroner til Grønland.

Byrådet vil jobbe mer systematisk og målrettet overfor utsatte lokalområder, og har derfor utviklet en egen områdepolitikk etter modell fra Groruddalssatsingen. Områdepolitikken skal ikke bare være reparerende, men også forebyggende. Byrådet skal jobbe for å motvirke en fremtidig negativ utvikling i etablerte eller nye områder i byen.

LES OGSÅ: Obos ønsker dialog med Holmlia-folket

Ønsker fra Folkeaksjonen

Elisabeth Grøtteland i Folkeaksjonen for områdeløft i Søndre Nordstrand sier at de i aksjonsgruppen selvsagt er glad for at regjeringen og kommunen forplikter seg til en satsning i bydelen.

- Vi håper nå bare at det settes av nok ressurser, selv om jeg skjønner at dette er en prosess hvor man må snakke sammen og finne ut av ting, sier hun. Grøtteland sier at vel så viktig er det at det settes av penger til ordentlig prosjektorganisering.

- Og så må man få på plass en stedsanalyse for å kartlegge behov og ønsker fra innbyggerne her, sier Grøtteland.

Aksjonsgruppen er opptatt av at Søndre Nordstrand er et stort geografisk område med mange delbydeler.

- Hvert av disse områdene har sine behov og utfordringer. En av bydelens utfordringer er at vi trenger flere gode møteplasser, både utendørs og innendørs. Men selv om et aktivitetshus på Hauketo er supert for dem som bor der blir ikke det nødvendigvis en naturlig møteplass for dem som bor på Holmlia og Mortensrud, sier Grøtteland.

- Det er viktig at alle disse delbydelene blir hørt, sier hun.

LES OGSÅ:

Siste innspurt for Holmlia senter

Senterplaner på Holmlia skyter fart

Grønn byutvikling

Grøtteland forteller at hun håper de i løpet av den neste tiårsperioden både kan se og føle et reellt løft. Hun legger samtidig til at byutvikling i Søndre Nordstrand ikke trenger å gå på bekostning av bydelens grøntpreg.

- Det er stort potensiale her både for byutvikling samtidig som man tar vare på det grønne. Dette er en bydel som er langt fra ferdig etter vårt syn, sier hun og legger til at det er viktig å være åpne og ærlig rundt bydelens utfordringer.

- De som engasjerer seg i dette arbeidet, og Folkeaksjonen har 2000 medlemmer bak seg, står så støtt i sin stolthet til Søndre Nordstrand at vi samtidig kan være ærlige på at vi også har noen utfordringer. For jeg føler vel at noen av disse utfordringene har blitt feid under teppet lenge, sier hun.

- Føler du at Søndre Nordstrand har blitt litt glemt mellom Tøyen og Groruddalen?

- Absolutt. Men så har vel ingen ropt særlig høyt her heller. Se bare på grøntområdene her, de gror igjen. Men når mange nok sier ifra merker vi at det skjer noe. Og det fikk vi også høre direkte fra Jan Tore Sanner, at han neppe hadde vært der (på besøk før valget), hvis det ikke hadde vært for folkeaksjonen, sier Grøtteland.

Les flere saker om Søndre Nordstrand på noblad.no