Holmliafolk krever tiltak nå

STASJONSSJEFEN: John Roger Lund, sjef for Oslo øst politidistrikt, kunne fortelle forsamlingen at det allerede er satt inn betydelige politiressurser, spesielt på forebyggende plan. Men han etterlyste enda bedre samarbeid med befolkningen. Alle foto: Arne Vidar Jenssen

STASJONSSJEFEN: John Roger Lund, sjef for Oslo øst politidistrikt, kunne fortelle forsamlingen at det allerede er satt inn betydelige politiressurser, spesielt på forebyggende plan. Men han etterlyste enda bedre samarbeid med befolkningen. Alle foto: Arne Vidar Jenssen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Innbyggerne mener Holmlia er et godt sted å bo, men at et områdeløft må skje raskt.

DEL

HOLMLIA: Folk som bor på Holmlia liker seg der. Men de vil at stedet på flere måter må få et løft. Og de håper at både politikere og politiet vil lytte til dem og hjelpe dem så de kan få et godt og trygt bomiljø.

Det kom klart frem på folkemøtet i Holmliahallen tirsdag kveld, som ble arrangert i rekordfart etter at sogneprest Silje Kivle Andreassen skrev et åpent brev til byrådslederen og politisjefen i Oslo øst politidistrikt.

På folkemøtet var det stort fremmøte av beboere som både ville høre hva politikere og politi hadde å fortelle dem, og mange sto i kø for å ytre seg.

For skyteepisoden på Ravnåsen nylig har gjort mange utrygge, og de lurer på om hvordan fremtiden vil bli.

(Saken fortsetter under bildet)

SOGNEPRESTEN: Silje Kivle Andreassen er ikke bare sogneprest, men en svært engasjert Holmlia-beboer, og hun var spesielt opptatt av sikkerhet og barns tilbud.

SOGNEPRESTEN: Silje Kivle Andreassen er ikke bare sogneprest, men en svært engasjert Holmlia-beboer, og hun var spesielt opptatt av sikkerhet og barns tilbud.

Politiet vil samarbeide

- Politiets oppgaver er å sørge for trygghet. Men vi klarer ikke jobben alene, og må jobbe sammen, sa politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

- Vi har i lengre tid satt inn betydelige ressurser for å sette en stopper for kriminelle handlinger som en gjeng unge menn utøver. De trekker til seg barn i 14-15-årsalderen, som blir til løpegutter. Vi har ingen gode ungdommer å miste, sa John Roger Lund, som er sjef for Oslo øst politidistrikt og politistasjonene på Manglerud og Stovner.

- Men noen av de kriminelle er vanskelige å håndtere. Vi har imidlertid fått gjort mye allerede og har den senere tid pågrepet en del av dem. Ti politistillinger er besatt, og det jobbes nå konkret forebyggende, men som politimesteren sier – vi klarer ikke jobben alene. Vi må ha dere som bor her på lag, og vi må få innspill. Ser dere noe som vi kan ordne opp i, må dere ikke være passive, men omgående rapportere til oss. Det er mange medborgere her både på Holmlia og i hele bydelen som gjør en kjempejobb. Vi skal sammen sørge for at ikke noen få skal få ødelegge bomiljøet, sa Lund.

(Saken fortsetter under bildet)

PANELET: Bydelsdirektør Monica Nordmoen, byrådsleder Raymond Johansen, BU-leder Shahbaz Tariq, politistasjonssjef John Roger Lund, politimester Hans Sverre Sjøvold og justisminister Sylvi Listhaug satt i panelet som skulle svare på Holmlia-folks spørsmål.

PANELET: Bydelsdirektør Monica Nordmoen, byrådsleder Raymond Johansen, BU-leder Shahbaz Tariq, politistasjonssjef John Roger Lund, politimester Hans Sverre Sjøvold og justisminister Sylvi Listhaug satt i panelet som skulle svare på Holmlia-folks spørsmål.

- Fritidstilbud skal styrkes

Byrådsleder Raymond Johansen (A) ga uttrykk for at han forstår folks frustrasjoner.

- Det må ikke skje skyteepisoder før det blir reagert. Kommunen har gjort mye her, og det settes inn ressurser. Vi har sett at Groruddalssatsingen har gitt positive resultater. Det samme skal skje her på Søndre Nordstrand. Fritidstilbud til ungdom skal styrkes. Men det tar tid å se resultater. Nå har både vi og dere i bydelen penger, så sett igang, sa han.

Byrådslederen refererte til et innlegg i Nordstrands Blad hvor det ble gitt uttrykk for hvor bra det er på Holmlia.

- Men gi ikke de kriminelle oppmerksomhet, for det er det de er ute etter.

Fra flere hold ble det også påpekt at Bydel Søndre Nordstrand etter mange trange år nå endelig har fått bedre økonomi, og at det da er lettere å styrke forebyggende tiltak. I tillegg kommer øremerkede midler til områdesatsning.

DEBATT:

- Holmia-beboernes tillit til storsamfunnet er tynnslitt

- La oss gå mer tur i nærområdet!

Justisministeren møtte motbør

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) forsøkte å dra igang en diskusjon om innvandringspolitikk, men ble raskt slått ned.

- Vi er ikke kommet hit i kveld for å diskutere innvandring, men å få løftet Holmlia, få trygge tilstander og gode tilbud, kom det blant annet fra salen. Listhaug fikk også kritikk for at hun var lite inkluderende i sine talemåter.

Den politikeren som derimot fikk stor applaus, var stortingsrepresentant Petter Eide (SV) som sitter i Justiskomiteen.

- Jeg sitter nå og jobber for å få en politistasjon eller politipost her på Holmlia. En sak som skal videre til Stortinget må kunne komme raskt.

John Roger Lund var ikke sikker på om dette er løsningen.

- Vi hadde veldig god respons da vi satte ut den mobile politiposten vår nå noen dager. Hit kom folk både for å spørre og få svar. Å møte politifolk ute er mye bedre enn at de er plassert inne i et bygg.

(Saken fortsetter under bildet)

FORBEREDTE SEG:  Justisminister Sylvi Listhaug, politimester Hans Sverre Sjøvold og leder for Oslo øst politidistrikt John Roger Lund diskuterte og forberedte seg på hvordan de best mulig skulle gi folkemøtet et positivt utfall.

FORBEREDTE SEG:  Justisminister Sylvi Listhaug, politimester Hans Sverre Sjøvold og leder for Oslo øst politidistrikt John Roger Lund diskuterte og forberedte seg på hvordan de best mulig skulle gi folkemøtet et positivt utfall.

Mange innspill

Mange ville fortelle og stille spørsmål på folkemøtet. En takket for godt fremmøte av media, men ønsket at de heller kom til Holmlia for å formidle alt som er bra her.

Flere var inne på behov for ungdomsklubber og møteplasser. De ønsker at det nye senteret som Obos nå skal bygge, også skal ha plass og tilbud til ungdomsarbeid og kultur.

- Vi vet at ungdomsklubber er gode tilbud. Det erfarte vi da bydelsutvalget måtte legge ned slike for å spare penger, sa lokalpolitiker Guri Riksaasen (SV).

Nå vil hun få dem på plass igjen. Men hun var ikke bare opptatt av ungdomsklubber. Hun var også bekymret over skolene hvor kriminelle unge settes inn i klasser uten at det blir gjort tiltak så disse ikke får anledning til negativ påvirkning.

Integrering var også et tema flere var opptatt av.

- Her er det ikke snakk om de og vi. Vi snakker ikke om innvandrere, men medvandrere. Spørsmålet er bare å få alle grupper engasjert i miljøet sitt. Mange med utenlandsk bakgrunn har bodd lenge på Holmlia og gjort mye bra. Men mange flere må ta initiativ. Se bare i salen her i dag. De gir ikke et riktig bilde av Holmlias befolkning. Nesten ingen unge, og bare noen få med mørk hud, ble det sagt.

- Holmlia er det beste stedet jeg har bodd på, sa Bendik Wollebæk, prest i Holmlia kirke.

- Men jeg er bekymret når jeg ser og hører hvor lett det er for unge å bli lokket til kriminelle miljøer og handlinger.

Han ble fulgt opp av enda en taler:

- Vi må få et områdeløft, og det på mange måter – helse, skole, forebyggende arbeid, ungdomstilbud, møteplasser, politi og ikke minst hjelp til de som lever på et minimum av økonomi.

Det kom mange innspill fra salen, men hvor mange gikk derfra med følelsen av at nå skal ting skje raskt? Folkemøtet i høst var en start, men som én sa: Hvorfor tar det så lang tid å få igang tiltak når vi vet hva som bør gjøres?!

FLERE SAKER PÅ NOBLAD.NO:

Fullt hus på folkemøte på Holmlia

Ingen pågrepet etter skytingen på Holmlia

Stolte beboere viste mangfoldet

Artikkeltags