Gå til sidens hovedinnhold

Nå starter områdeløftene i Søndre Nordstrand

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeidet med områdeløft i Bydel Søndre Nordstrand er nå startet opp. Denne uken er det to informasjonsmøter om satsningen, som først skal ta for seg områdene Holmlia syd og Bjørnerud.

SØNDRE NORDSTRAND: Byrådet i Oslo har i 2018 satt av 30 millioner kroner til Oslo sør-satsningen, mens Staten har satt av cirka 14 millioner kroner.

Bydel Søndre Nordstrand består av fem delbydeler; Holmlia syd, Holmlia nord, Bjørnerud, Prinsdal og Bjørndal. På tampen av fjoråret ble Holmlia syd og Bjørnerud valgt ut til å være de første av disse som får et områdeløft. Dette ble vedtatt av byrådet på bakgrunn av bydelsutvalgets forslag.

Størst utfordringer

Her er begrunnelsen til at akkurat disse to områdene er valgt ut, ifølge nettsiden til Oslo sør-satsningen 2018-2026:

"Holmlia syd og Bjørnerud er valgt ut på bakgrunn av at de har de har de høyeste andelene barn, størst grupper med lav utdanning og arbeidstilknytning, høyeste rater for frafall i videregående skole og flest trangbodde husholdninger. Videre har disse delbydelene høyest andel fattige barnehusholdninger.

Holmlia syd peker seg i tillegg ut med sin høye andel kommunale boliger og andel ikke-vestlige innvandrere med kort botid i Norge, mens Bjørnerud peker seg ut med sin høye leieandel.

Kvalitative vurderinger fra bydelens side bekrefter det bildet som tegnes i statistikken. Begge delbydelene mangler møteplasser, og uteområder er dårlig vedlikeholdt. Dette gjelder også flere områder i bydelen, men sammenstilt med levekårsstatistikk er det disse to områdene som har de største utfordringene samlet sett."

To informasjonsmøter

På nyåret ble det utlyst to stillinger som skal jobbe med den nye Oslo sør-satsningen, kommunikasjonsansvarlig og programleder for nærmiljø, og denne uken avholdes det to informasjonsmøter om satsningen.

På møtene vil det blant annet bli gitt informasjon og fakta/statistikk om de to delbydelene og hvorfor de er prioritert, samt informasjon om arbeidet som nå igangsettes, hva et områdeløft innebærer og hva man kan forvente seg.

Tirsdag 10. april klokken 18 er det informasjonsmøte på Lofsrud skole om Områdeløft Bjørnerud.

I tillegg til å få informasjon, vil du også få møte forskere fra AFI og NIBR, som skal gjøre en stedsanalyse av delbydel Bjørnerud.

Delbydel Bjørnerud strekker seg fra Hauketo til Lofsrud på Mortensrud.

Onsdag 11. april klokken 18 er det informasjonsmøte om Områdeløft Holmlia syd på Holmlia skole.

Delbydel Holmlia syd strekker seg fra Åsbråten til Holmlia senter og opp til Toppåsen og Asperudtoppen.

På møtet vil du i tillegg til å motta informasjon, få møte den nyansatte programlederen for områdeløftene. Konsulenter fra Rambøll som skal gjøre stedsanalyse av delbydel Holmlia syd vil også være tilstede.

Fakta om Oslo sør-satsningen:

  • Oslo sør-satsningen er en del av Oslo kommunes arbeid med å forbedre byområder med utfordringer, for å gjøre områdene tryggere og bedre å bo i.
  • Første del av Oslo Sør-satsingen ble gjennomført i perioden 2007-2017. Her ble det lagt vekt på at frivillige organisasjoner kunne søke om midler og gjennomføre egne prosjekter i lokalmiljøet.
  • Den nye Oslo sør-satsingen er for perioden 2018-2026 og bygger på modell av Groruddalssatsingen, med formål å bidra til varig forbedring av utvalgte tjenester og nærmiljøområder for å blant annet styrke livskvaliteten til beboerne.
  • I 2018 er det satt av cirka 34 millioner kroner til Oslo sør-satsningen.
  • Bydelen vil invitere til ulike former for medvirkning med beboere, organisasjoner og næringsliv.
  • Holmlia syd og Bjørnerud er utpekt til å være de to første av fem delbydeler som skal kartlegges og få områdeløft.
  • Stedsanalysene skal være ferdig i oktober 2018.

(Kilde: Nettsidene til Oslo kommune/Oslo-sør satsningen)

LES OGSÅ:

Ny busslinje på tvers av Bydel Søndre Nordstrand

Debatt: La innbyggerne på Dal få beholde bussen

Øker støtten til Benjaminprisen

- Holmlia trenger kjærlighet og god musikk

Handlekraftig sogneprest på Holmlia