Gå til sidens hovedinnhold

- Politihøgskolen er velkommen til oss!

Artikkelen er over 3 år gammel

Flytting av Politihøgskolen i Oslo er igjen i vinden. Leder for Søndre Nordstrand bydelsutvalg sier de er velkommen til Oslo Sør.

SØNDRE NORDSTRAND: Det er behov for å bygge en ny og moderne politihøyskole og før jul la Høyre og Frp frem innstillingen om å flytte den nye skolen ut av Oslo. Dette er ingen ny debatt og det er ulike meninger om dette er et klokt valg.

Blant dem som synes skolen bør bli i Oslo, er rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen og politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold.

I et debattinnlegg på aftenposten.no tar de til orde for at Politihøgskolen bør bygges i Oslo. Og de peker ut Groruddalen og Oslo Sør som egnede steder for den nye skolen. De begrunner dette blant annet med at de ønsker å rekruttere enda flere studenter med innvandringsbakgrunn.

- Hvor Politihøgskolen plasseres spiller en viktig strategisk rolle for integrering og mangfold og dessuten når det gjelder forebygging av kriminalitet og mulig bistand og beredskap ved ekstraordinære situasjoner i hovedstaden, skriver de i innlegget.

- Groruddalen og Oslo sør er noen av områdene i Oslo, og Norge, med størst kriminalitetsutfordringer og behov for mer forebyggende politiarbeid. Oslo politidistrikt har et ansvar for å holde kriminaliteten nede, og Politihøgskolen har lange tradisjoner og tette bånd til Oslo politidistrikt. Vi ønsker at politistudentene i større grad enn i dag gis en rolle i nærmiljøet og har tro på at det kan gi god effekt i forebyggende øyemed, skriver de videre i innlegget på aftenposten.no

LES OGSÅ: Oppfordrer isklump-kastere til å melde seg

- Hjertelig velkommen

De to får nå helhjertet støtte fra leder for bydelsutvalget på Søndre Nordstrand, Shahbaz Tariq (Ap), som gjerne vil ha en ny politihøyskole på Rosenholm.

 - Det er veldig positivt hvis Politihøgskolen vil komme til oss, sier Tariq.

Lokalpolitikeren understreker at bydelen har masse plass og det er også behov for nye arbeidsplasser og aktivitet i bydelen.

- Rosenholm er nok det beste stedet. Her er det store tomer og nærhet til toget, sier Tariq. Det er et uttalt mål å skape flere arbeidsplasser og næringsvirksomhet i bydelen, ikke minst som et ledd i områdeløftet av Oslo Sør.

- Vi er positive til alt som kan føre til mer liv og aktivitet i Søndre Nordstrand og på Rosenholm, så Politihøgskolen er hjertelig velkommen, sier BU-lederen.

LES OGSÅ: Letter etter dement mann, fant etterlyst mann

Frieri fra Follo

I Oppegård kommune har de i lang tid jobbet for at Politihøgskolen skal flytte dit. De har vært i dialog med både Justisdepartementet og Politidirektoratet, og peker på både en tomt ved rådhuset i Ski og på kommunegrensen ved Rosenholm som et egnet sted for å bygge den nye skolen.

– Snart er vi klare for å sende et komplett materiale om mulighetene både ved rådhuset og Rosenholm over til justisdepartementet, forteller ordfører Thomas Sjøvold til Østlandets Blad.

Han argumenterer med at politiet allerede har treningssenter i Kodak-bygget og at beredskapssenteret kommer på Taraldrud.

– Politihøgskolen vil trekke mange mennesker til Kolbotn. Det gir grunnlag for næringsliv og handel. Ved kommunesammenslåing skal gode arbeidsplasser flyttes fra Kolbotn til Ski. Politihøgskolen kan bøte på det, og kanskje vil studenter ønske å bosette seg her.

Oppegård har lenge ønsket seg en slik type institusjon til kommunen, og Sjøvold kan fortelle at de i tillegg har henvendt seg til NRK som også er på utkikk etter et nytt sted å være.

Stortingspolitiker Nicholas Wilkinson fra Akershus SV utfordrer alle Follo-ordførerne i Follo-rådet til å gå sammen for å få Politihøgskolen til Nordre Follo.

– Nå får vi, om noe motvillig, beredskapssenteret til Taraldrud. Det eneste logiske er da å bygge Politihøgskolen her. Da får vi høykompetanse og arbeidsplasser til storkommunen. Her har vi tomme lokaler og ledige tomter. Både Kolbotn og Ski har godt utbygd, miljøvennlig kollektivtransport. Samtidig blir Politihøgskolen liggende tett på Oslo, argumenterer Wilkinson, som vurderer å løfte saken i Stortinget.

LES OGSÅ: Slik er de nye satsene for råkjøring