SØNDRE NORDSTRAND: På sosiale medier og i pressen har folk latt seg provosere av reportasjen som mange betegner som lite nyansert og tendensiøs. Folk som bor i områdene, i Groruddalen og i Søndre Nordstrand, kjenner seg ikke igjen i det dystre bildet som blir malt.

Vegard Waske, en av initiativtakerne bak Facebook-siden og «lokalavisen» We Love Holmlia, støtter seg til kritikken, men mener samtidig at oppmerksomheten er bra.

– Vi som bor her er vant til tidvis svartmaling av Søndre Nordstrand, men nå har vi oppmerksomheten til media, til politikerne. Vi kan si ifra hva vi innbyggere mener de trenger å ta tak i, sier han.

For selv om de fleste ikke kjenner seg igjen i bildet av svenske tilstander og barn som løper rundt med våpen, er det ikke til å legge skjul på at bydelen har sine utfordringer, sier Waske.

LES OGSÅ:

Mortensrudpatrioten Adel Khan Farooq

Hva bør tas tak i?

– Vi trenger flere ressurser i skolen, en lærer på Mortensrud har flere utfordringer enn en lærer på Nordstrand. Vi trenger flere tilbud til barn og unge, og vi mangler innendørs møteplasser, sier Waske.

Høyt på ønskelisten til mange av beboerne på Holmlia er et aktivitetshus i kombinasjon med bibliotek på nye Holmlia senter.

– Det kan de også trenge andre steder, ikke minst på Mortensrud, sier han. Bydelen trenger arbeidsplasser, sier han videre.

– Søndre Nordstrand kan ikke bare være en «soveby» for pendlere, vi trenger sysselsetting her også. Og vi har arealer å ta av, sier han.

LES OGSÅ:

Former "nye" Mortensrud

Senterplaner på Holmlia skyter fart

Flytt til Søndre Nordstrand!

– Hva om NRK flytter til Rosenholm når de skal ut fra Marienlyst, slik som bydelsutvalget i Søndre Nordstrand har vedtatt forslag om? Så kan de og Anders Magnus virkelig få se hvordan det er på denne kanten av byen, foreslår Waske.

Han understreker at Oslo Sør-midlene har vært viktige for bydelen, men at de trenger en grundigere satsing. Han trekker også frem gratis kjernetid i barnehager og i Aktivitetsskolen. Og bedre vedlikehold av friområder og parker.

– Se mot Groruddalsatsingen. Når Høyre nå sier de vil videreføre Oslo Sør-midlene er det bra, men jeg håper samtidig de ønsker å styrke områdesatsingen ytterligere. Det er politisk unnfallenhet over flere år som er grunnen til at vi nå har disse problemstillingene, sier Vegard Waske.

LES OGSÅ:

Jubler over kunstgress på Mortensrud

LES OGSÅ DEBATT:

- Vi trenger bibliotek på Mortensrud!

– Vi har utfordringer

Mortensrud er ett av områdene som trekkes frem i NRK-reportasjen og på Facebook-siden Mortensrud Manifest har debatten rast denne uken.

Stasjonssjef Janne Stømner på Manglerud politistasjon sier til Nordstrands Blad at det ikke er til å legge skjul på at de har utfordringer i området.

– Jeg må kunne si at vi er bekymret. Mortensrud er enda et boligmiljø i etableringsfasen selv om det begynner å bli lenge siden den store innflyttingen pågikk her. Men det er et knutepunkt i bydelen, og historisk sett er det på slike steder det etableres uønskede miljøer, sier Stømner og nevner Tveita, Stovner, Romsås og Furuset.

– Selv vokste jeg opp på Bøler, og vi ble betegnet som Bøler-ramp, sier hun. Men det er to grupper på Mortensrud som bekymrer stasjonssjefen mest – de virkelig kriminelle og de svært unge som trekkes inn i dårlige miljøer.

– Vi har hatt et oppsving i uønsket aktivitet og atferd etter 2014, fortsetter Stømner.

– Nå opptrer store grupper sammen – ofte et 15-talls personer. Og de er voldelige, de takler dårlig autoriteter, og det er en god del narkotika inne i bildet. Fokuset vårt er på ungdom fra 14 år og opp til 19-21-årsalderen.

LES OGSÅ:

Vil forhindre at ungdom dropper ut av skolen

Dagravnene er der for barna på Mortensrud

Må jobbe sammen

Manglerud-politiet har vært mye på Mortensrud.

– Det skal vi fortsette med, men vi alene kan ikke klare å stabilisere forholdene. Derfor har vi en rekke samarbeidspartnere – på sentrene, i bydelen og i bomiljøene.

Det lokale politiet er ikke alene om å skulle takle forholdene innad i Politiet heller.

– Vi har jo en del elementer i bildet som har et krimnivå på et høyere plan enn de øvrige. Derfor har politiets avdeling for organisert kriminalitet også kommet inn, forklarer Stømner.

Stasjonssjefen sier at de har en del kjenninger – ikke bare på Mortensrud, men også i resten av Søndre Nordstrand bydel og i andre bydeler.

LES OGSÅ:

Søker vitner etter overfall

LES OGSÅ DEBATTEN:

Politiet og Bydel Søndre Nordstrand har bommet

Enkle tiltak er ofte det beste

Hva gjør politiet på Mortensrud?

Ønsker flere tilbud

– Vi har vært, er og skal fortsatt være mye ute i felten. Vi snakker med de unge, og de aller fleste er positive til at vi er der. Noen er redde, andre roper på tilbud. Det er viktig at mange går sammen om å få bedret forholdene, slik at ikke flere unge blir trukket inn i dårlige miljøer. Det er vanskelige oppgaver, vi har store utfordringer og jeg er bekymret. Men vi har mål – blant annet skal ingen behøve å være redde i sitt eget bomiljø, for frykt er et farlig element, sier Janne Stømner.

Leder for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand, Shahbaz Tariq (Ap), har også fulgt debatten denne uken. Han mener mer synlig politi må til.

– I forhold til kriminalitet og gjenger mener jeg og et enstemmig bydelsutvalg at det viktigste er å få på plass en politipost på Mortensrud. Og politiposten på Holmlia, som er midlertidig stengt, må gjenåpnes, sier Tariq.

Les flere saker fra om Mortensrud og Bydel Søndre Nordstrand på noblad.no