Sender brev til byråden om Kåres vei og Café Utsikten

CAFÉ UTSIKTEN: Den kjente og kjære kafeen i Ekebergskråning forfaller for hvert år som går, og bygningen er ikke noe vakkert syn der den står fullstendig nedtagget. Foto: Nina Schyberg Olsen

CAFÉ UTSIKTEN: Den kjente og kjære kafeen i Ekebergskråning forfaller for hvert år som går, og bygningen er ikke noe vakkert syn der den står fullstendig nedtagget. Foto: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Både trafikk, trikk, miljøgate, kafé og frivillighetsmidler står på agendaen når bydelsutvalget på Nordstrand møtes torsdag 17. mars.

DEL

NORDSTRAND: I to av sakene lokalpolitikerne skal diskutere, legger konstituert bydelsdirektør Kari Andreassen frem forslag til brev som skal sendes byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Ngyen Berg (MDG) etter BU-møtet.

Ber om gjenåpning

Det ene brevet dreier seg om Café Utsikten. BU-leder Arve Edvardsen (Høyre) har kjempet for gjenåpning av kafeen siden den ble nedlagt i 2009.

I Nordstrands Blad 25. februar sto han frem og sa at han har mistet tålmodigheten når det gjelder byrådets vilje til å få fortgang i saken.

I brevet til Ngyen Berg ber Bydel Nordstrand om at kafeen settes i stand og gjenåpnes så snart det er praktisk mulig.

LES OGSÅ: Krever Café Utsikten gjenåpnet i sommer

Klage til Bymiljøetaten om Kåres vei

Den andre brevet til Ngyen Berg dreier seg om etablering av miljøgate/gatetun i Kåres vei. Bydelsutvalget vil klage på Bymiljøetatens håndtering av saken, og ber byråden finne tid til en befaring i den nye "Reveskogen" bydelspark i Kåres vei.

Byrådsavdelingen for miljø og samfersdsel ba for ett år siden Bymiljøetaten (BYM) gjøre en helhetlig vurdering av mulige tiltak i Kåres vei.

LES OGSÅ: Ønsker ikke å stenge Kåres vei

I januar kontaktet bydelen BYM med spørsmål om hvor langt arbeidet er kommet. Tilbakemeldingen gir, i følge bydelen, verken svar på deres spørsmål eller på oppdraget fra byrådsavdelingen.

– Det er bare en forklaring på hvorfor Kåres vei ikke har fått flere fartshumper, og at BYM ikke har fått bestilling på ytterligere arbeid fra byrådsavdelingen, skriver bydelsdirektøren i sitt forslag til brev.

LES OGSÅ: Lekene på plass i Kåres vei

Arbeidsutvalget og den lokale byutviklings, -miljø- og samferdselskomité har allerede vedtatt ordlyden i begge brevene til byråd Ngyen Berg.

Det gjør trolig bydelsutvalget også. Og ikke minst håper de på snarlig svar på sine utspill til byråden.

Revidert trafikkplan

Arbeidet med trafikkspørsel i bydelen er stadig like aktuelt. Nå foreslås det å lage en revidert/ny trafikkplan inkludert tematikk, organisering og fremdrift. Bydelsdirektøren vil sette av 500.000 kroner til utgifter som oppstår i arbeidet med ny trafikkplan. BU skal si ja eller nei til forslaget.

Av andre saker på agendaen er blant annet oppgradering av Sportsplassen holdeplass, og fordeling av 700.000 kroner i frivillighetsmidler.

LES OGSÅ: Trikk på ett spor og Sportsplassen stengt til desember

Si din mening

BU-møtet er i bydelshuset på Sæter fra klokken 19.00. Det starter med Åpen halvtime for innbyggere som har innspill til lokalpolitikerne.

Les hele sakskartet for møtet i bydelsutvalget her (ekstern lenke)

Artikkeltags