Ungdom på vidvanke – la oss få dem på rett spor igjen

Anne Nyeggen er bystyrekandidat for Arbeiderpartiet fra Nordstrand.

Anne Nyeggen er bystyrekandidat for Arbeiderpartiet fra Nordstrand. Foto:

Av
DEL

Leserbrev

Historier vi har hørt fra andre bydeler har nådd Nordstrand: Vold mot politi på Lambertseter, knivstikking på Sæter, salg av narkotika på Ekebergsletta er historier vi hører.

Det store flertallet ungdom er ganske så skikkelige viser den siste Ung-undersøkelsen fra NOVA. Men det er særlig tre bekymringstrekk:

Det er langt flere som har prøvd hasj og marijuana, det er en liten gruppe som utmerker seg i negativ retning når det gjelder kriminalitet, og det er sterk økning i psykiske problemer blant ungdom.

Særlig de to første bekymringstrekkene skaper overskrifter, og var også tema for et folkemøte som Nordstrand Arbeiderparti arrangerte 27. Mai. Der lærte vi mye av det sterke panelet som var samlet. Og de var samstemte, fra forsker Ragnhild Bjørnebekk, via politiet på Manglerud til idretten og Utekontakten: Det er en bekymringsfull utvikling som må stanses.

De som sliter på skolen, som vokser opp i hjem med lite penger og rom, som aldri får det som andre har, kan lett bli bytte for kyniske gjenger som skal ha mindreårige til å selge dop for seg. For unger på 14-15 år ryker jo ikke i fengsel.

På Nordstrand er det få som har disse levekårsutfordringene, men ungdom lar seg ikke hindre av bydelsgrenser, og ungdom i drift finner fort sammen. Her finner de også markedet – “gullgruven” som erfarne gjengfolk visstnok kaller bydelen. Med pengesterk ungdom som kan bli et like lett bytte – som ransofre og kunder for narkotikaselgere.

Beretninger fra ungdom selv og fra idretten forteller om salg på kamper og leveranser på døra i villaområdene. Kanskje de også kan rekrutteres som dopselgere selv?

Jeg ser for meg at det vil være et kupp å få en tilsynelatende uskyldsren og veltilpass ungdom fra beste Nordstrand til å bli med i businessen – ingen går vel lettere under politiets radar.

Her må alle krefter må settes inn - og vi må ha to tanker i hodet: Vi må jobbe forebyggende – og vi må være hard mot de harde.

I Oslo har det rødgrønne byrådet satt inn mange ressurser i utsatte bydeler. Senest i revidert budsjett er det satt av 49 millioner kroner til forebygging blant unge i Oslo. Vi prioriterer både strakstiltak før sommeren og mer langsiktige tiltak:

Sommerferien er en vanskelig tid for mange unge som ikke har noe å ta seg til. Det blir nå satt av 16 millioner kroner for å få på plass flere sommerjobber. Det skal være meråpent fritidstilbud og det blir penger til at Utekontakten i bydelene er ute.

Også bibliotekene vil ha flere aktiviteter og Oslo idrettskrets vil stille opp med ekstra tilbud. Ungdom i Oslo vil se at det er mye å ta seg til i stedet for å være løpegutter for tvilsomme gjenger.

Det er også satt av midler for å styrke fritidsklubbene og en ekstra pott til utsatte ungdomsskoler.

For å bedre skolemiljøet og resultatene og øke sjansene for at elevene fullfører videregående opplæring. Skolen skal være et godt sted å være og ungdom som sliter må få rask og god hjelp. Mange av de som ender i rus og kriminalitet har opplevd mye vondt i oppveksten. Disse må fanges opp før de blir slukt av de kriminelle gjengene.

Mer politi i lokalmiljøet er viktig å prioritere.

Som Melita Ringvold, primus motor for Mortensrudfestivalen så treffende sa det på vårt folkemøte: - Det er mye bedre med politi som hilser på ungdommen og slår av en prat, enn at de skal komme i helikopter og sirkle rundt Mortensrud.

Dette synet vet jeg hun deler med bl.a. Manglerud politistasjon. De er opptatt av å være til stede og vise ungdommene respekt og interesse. Jeg tror det er en veldig god innfallsport for å skape tillit og i neste runde holde ungdommen borte fra tvilsomme sysler.

Og så er det de kriminelle gjengene og de kyniske bakmennene. Hvordan få bukt med dem?

Ja, vi venter fortsatt på regjeringen. Arbeiderpartiet fremmet 14 forslag på stortinget i april om bl.a å ta fra gjengmedlemmer pengene, om rask rettergang og straff, og om økte straffer for organisert kriminalitet. Forslagene hadde bred støtte fra sentrale aktører, men ble likevel stemt ned av regjeringspartiene. Ganske nedslående, når vi vet at for eksempel Frp har snakket om mye av det samme selv.

De blåblå er flinke i ord, men nå har de snakket i seks år. Hvor blir det av tiltakene som faktisk skal gjøre jobben?

Folkemøtet vårt viste at det er mange gode krefter – fra kommunen, bydelen, politiet og frivilligheten. Nå må vi alle være årvåkne.

Næringslivet må også kjenne sin besøkelsestid. Gi en jobb til ungdommene, og la dem få føle at de duger til noe.

Og kjære foreldre: følg opp ungdommen din. Vit hvor han er om kvelden. Engasjer deg i nærmiljøet og aktiviteter. Og ikke reis fra ham og huset hele helga uten voksne til stede. God sommer til alle - særlig til dere flotte ungdommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags