Sjekk denne raringen - Anita fant månefisk i Hvervenbukta

Månefisken hører ikke til i våre farvann, men nylig ble et eksemplar av den spesielle fisken funnet død i Hvervenbukta.