Oslo-falkene har fått fire unger!

ÅRSKULLET: En av de fire vandrefalkungene som vokste opp i Østmarka i 2018. Denne ungen er nettopp blitt flygedyktig og har forlatt reiret.

ÅRSKULLET: En av de fire vandrefalkungene som vokste opp i Østmarka i 2018. Denne ungen er nettopp blitt flygedyktig og har forlatt reiret. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Vandrefalkene i Østmarka har det åpenbart bra i hovedstaden, og har for andre år på rad fått fire unger på vingene.

DEL

ØSTMARKA: Det var våren 2016 at Bymiljøetaten stengte av en mindre del av et populært turområde i Østmarka. Årsaken var to svært sjeldne gjester - et vandrefalkpar hadde etablert seg i området.

Naturforvalter Kjell Isaksen i Bymiljøetaten fortalte da til Nordstrands Blad at disse fuglene er et sjeldent syn i hovedstaden. Det er ikke kjent at vandrefalk har hekket i Oslo før.

Falkene er sky og sårbare for menneskelige forstyrrelser i hekketida, og det var derfor veldig viktig at falkene fikk være i fred. Gladmeldingen noen måneder senere var at falkene hadde blitt værende i Oslo-marka og fått én unge på vingene.

Også i fjor sommer kom paret tilbake til området, som nok en gang ble stengt av for ferdsel i en periode på våren og sommeren. Den sommeren fikk de fire unger på vingene.

Fire nye unger

Det er åpenbårt at Oslo-falkene har det bra her. Kjell Isaksen forteller at de har fått fire unger på vingene også i år.

- Fire unger er veldig bra. De finner åpenbart nok mat og trives i Østmarka, sier Isaksen. Det er foreløpig kun dette ene paret som hekker i Oslo.

- Det er sett en ett år gammel vandrefalk flere ganger i byen i det siste. Dette kan være en av ungene fra fjorårets kull i Østmarka, opplyser Isaksen. Det er riktignok umulig å si hvor denne etterhvert vil slå seg ned.

- Unge vandrefalker kan slå seg ned på hekkeplasser flere hundre kilometer fra der de vokste opp, og det er umulig å forutsi hvor de unge Østmarka-falkene vil etablere seg, forteller naturforvalteren.

TRIVES: Oslos første kjente hekkende vandrefalker fikk fire unge på vingene i sommer. Arkivfoto: Kjell Isaksen/Bymiljøetaten

TRIVES: Oslos første kjente hekkende vandrefalker fikk fire unge på vingene i sommer. Arkivfoto: Kjell Isaksen/Bymiljøetaten

LES OGSÅ:

Vandrefalkene har fått en unge!

Nye toaletter til Østmarka!

Om vandrefalken

Vandrefalk blir regnet som verdens raskeste dyr, med en toppfart på 350-400 km/t.

Som hos alle rovfugler blir hunnen større enn hannen.

Bestanden ble kraftig redusert både i Norge og mange andre land fram til 1970-tallet, først og fremst på grunn av miljøgifter.

Falkene fikk i seg miljøgiften gjennom byttedyrene de fanget, og dette førte til at skallet på eggene ble tynnere enn normalt og at eggene ble knust under rugingen.

Bestanden har gradvis tatt seg opp igjen siden 1980-tallet, og det hekker nå en god del par rundt om i landet.

LES OGSÅ:

Vakker gjest ved Østensjøvannet

Akt deg for hønsehauken

Hermann hjemme etter åtte dager på loffen

Artikkeltags