Vannlekkasje på Høyenhall ble drikkefontene for Mikkel rev

Morten Huseby fikk orkesterplass til dramatikken ved Høyenhallsvingen denne uken.