Omfattende grisekjøring i flokk på E6 og Fornebu

Av