Byrådet i Oslo foreslår tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2017

Av

Byrådet i Oslo foreslår å betale tilbake nær 150 millioner kroner av eiendomsskatten for 2017.