Ingen skadet i trafikkulykke i Ekebergtunnelen - føreren av personbilen blåste til over den lovlige grensen

Heldigvi ble det ingen personskader i natt.