EKEBERG/SYDHAVNA: Den nye Follobanen skal stå ferdig i desember 2021, og skal etter planen halvere reisetiden mellom Oslo S og nye Ski stasjon.

I tillegg til at arbeider har pågått på Åsland i lengre tid, ble det i begynnelsen av september også igangsatt arbeider med togtunnel ved Sydhavna/Ekebergåsen.

Å lage den nye tunnelen er en utfordring, siden deler av de nye tunnelløpene skal passere både oljelagre og eksisterende vei- og tunnelanlegg. I tillegg må Alnaelva flyttes.

Første gang i Norge

Metoden som nå brukes for å lage deler av den nye tunnelen, er helt ny i Norge.

– Enkelte steder er det bare seks meter fra annen installasjon og til Follobanens nye spor. Det krever at arbeidet gjennomføres med ekstra god sikring. For å sikre de sårbare strekningene benyttes en metode som kalles drill & split, det vil si mekanisk bryting av fjell uten å bruke sprengstoff, opplyser kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i Follobaneprosjektet/Jernbaneverket.

– Det er også viktig for oss å gjøre utbyggingen så skånsomt som mulig for beboere langs og over traséen. Drill & split gir generelt mindre støy enn tradisjonell tunneldriving med sprengstoff. Noe rystelser kan det bli, selv om sprengstoff ikke brukes i denne delen av utbyggingen, sier Kielland.

LES OGSÅ: Sov godt - mindre støy enn fryktet

1200 meter inn i åsen

Arbeidene som ble igangsatt i begynnelsen av september strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen. Derfra skal det brukes tunnelboremaskiner.

Drill & split utføres med hydraulisk jekk, og metoden er todelt. Først må det utføres tett hullboring som følger et presist geometrisk mønster. Hullene har en diameter på 76 mm eller 101 mm, og er 1,4 meter lange. Deretter splittes fjellet mekanisk i to omganger.

Fremdriften er lav. Det splittes ifølge Follobaneprosjektet/Jernbaneverket cirka én meter tunnel i døgnet.

Det skal blant annet splittes under E6, på deler av Østfoldbanens inngående spor og i adkomsttunnelene som bygges fra den nedlagte Sjursøytunnelen.

Noen av tunnelstrekningene som går forbi oljelagre skal lages med forsiktig sprengning.

– Det betyr at tunneldrivingen går raskere, opplyser Kathrine Kjelland i Follobaneprosjektet/Jernbaneverket til Nordstrands Blad.

LES OGSÅ:

Kongsveien kan få lavere fartsgrense

Her er de lokale bystyre-representantene